Tacronova

D11AH01
 
 

Anvendelsesområder

Moderat til svær atopisk dermatitis, der ikke responderer tilfredsstillende på konventionel behandling. 

Bemærk: Tacrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af atopisk dermatitis. 

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 1 mg (0,1 %) tacrolimus (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år 

 • Initialt appliceres 2 gange dgl.
 • Hvis den kliniske tilstand tillader det, bør man forsøge at reducere applikationsfrekvensen eller benytte styrken 0,03 %.
 • Behandlingen bør fortsætte, indtil læsionen er helet.


Vedligeholdelsesbehandling  

 • Salve appliceres 1 gang dgl. 2 gange om ugen.
 • Ved eksemudbrud bør behandling 2 gange dgl. genindføres.
 • Efter 12 mdr. vurderes behovet for fortsat behandling af læge.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

 • De behandlede hudområder skal beskyttes mod sollys.
 • Blødgørende cremer bør ikke benyttes på behandlede hudområder fra 2 timer før til 2 timer efter påsmøring af salven.
 • Kontakt med øjne og slimhinder bør undgås.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Må ikke anvendes på hudområder med aktiv viral infektion.
 • Før behandlingen påbegyndes, skal områder med klinisk inficeret atopisk dermatitis være helede.
 • Bør ikke anvendes til patienter med medfødt eller erhvervet immundefekt eller til patienter i behandling med lægemidler, som forårsager immunsuppression.
 • Patienter, som udvikler lymfadenopati under behandlingen, bør monitoreres for at sikre, at lymfadenopatien ophører.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet  (fx i form af brændende fornemmelse eller kløe)
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion Herpes simplex
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Erytem, Folliculitis Hudirritation, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Flushing  (efter indtagelse af alkohol)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Acne
Ikke kendt hyppighed
Øjne Herpetisk keratitis
Hud og subkutane væv Lentigo, Ødem i huden

Endvidere er der rapporteret maligniteter (inkl. kutane- og andre typer lymfomer) samt hudcancer hos patienter behandlet med tacrolimus salve.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tacronova
 • Ved samtidig indtagelse af alkohol kan flushing og hudirritation forekomme.
 • Bør ikke anvendes til patienter med medfødt eller erhvervet immundefekt eller til patienter i behandling med lægemidler, som forårsager immunsuppression.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er få data for lokalbehandling. Retrospektive data for ca. 300 børn, der blev eksponeret for systemisk behandling, tyder ikke på en væsentlig øget risiko for misdannelser, men forekomst af for tidlig fødsel, intrauterin væksthæmning og neonatal transient hyperkaliæmi er væsentligt forøget. Data skal dog tolkes varsomt på grund af den underliggende sygdom.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Ved oral behandling er den relative vægtjusterede dosis 0,1-0,5 %, hvilket er betryggende lavt. Der er ingen meddelelser om bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis behandlingsområdet er mere end håndfladestort, bør donors tappeegnethed vurderes af en læge.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Tacronova.Patienten kan opleve pludselig rødme og varme i huden.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Tacronova. 

Patienten kan opleve pludselig rødme og varme i huden. 

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt. Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation. Via binding til et specifikt cytoplasmisk immunophilin (FKBP12) hæmmer tacrolimus calciumafhængig signaltransduktion i T-celler og hindrer på denne måde produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 90 dage. 

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) salve 1 mg/g  (Paranova Danmark) 450030
30 g
298,50 9,95

Substitution

salve 1 mg/g
Protopic LEO, Tacrolimus, salve 0,1%
Tacrolimus "2care4" (Parallelimport), Tacrolimus, salve 1 mg/g
Tacrolimus "Accord" Accord, Tacrolimus, salve 0,1 %
Takrozem (Parallelimport), Tacrolimus, salve 1 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

10.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...