Takrozem

Udgået: 29.11.2021
D11AH01
 
 

Anvendelsesområder

Moderat til svær atopisk dermatitis, der ikke responderer tilfredsstillende på konventionel behandling. 

Bemærk: Tacrolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af atopisk dermatitis. 

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 1 mg (0,1%) tacrolimus. 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år 

 • Initialt appliceres 2 gange dgl.
 • Hvis den kliniske tilstand tillader det, bør man forsøge at reducere applikationsfrekvensen eller benytte styrken 0,03%.
 • Behandlingen bør fortsætte, indtil læsionen er helet.


Vedligeholdelsesbehandling  

 • Salve appliceres 1 gang dgl. 2 gange om ugen.
 • Ved eksemudbrud bør behandling 2 gange dgl. genindføres.
 • Efter 12 mdr. vurderes behovet for fortsat behandling af læge.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

 • De behandlede hudområder skal beskyttes mod sollys.
 • Blødgørende cremer bør ikke benyttes på behandlede hudområder fra 2 timer før til 2 timer efter påsmøring af salven.
 • Kontakt med øjne og slimhinder bør undgås.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Må ikke anvendes på hudområder med aktiv viral infektion.
 • Før behandlingen påbegyndes, skal områder med klinisk inficeret atopisk dermatitis være helede.
 • Bør ikke anvendes til patienter med medfødt eller erhvervet immundefekt eller til patienter i behandling med lægemidler, som forårsager immunsuppression.
 • Patienter, som udvikler lymfadenopati under behandlingen, bør monitoreres for at sikre, at lymfadenopatien ophører.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Ubehag på applikationsstedet  (fx i form af brændende fornemmelse eller kløe).
Almindelige (1-10 %) Smerter.
Herpes simplex, Hudinfektion.
Paræstesier.
Erytem, Folliculitis, Hudirritation, Hududslæt.
Flushing  (efter indtagelse af alkohol).
Ikke kendt hyppighed Herpetisk keratitis.

Endvidere er der rapporteret maligniteter (inkl. kutane- og andre typer lymfomer) samt hudcancer hos patienter behandlet med tacrolimus salve.  

Interaktioner

 • Ved samtidig indtagelse af alkohol kan flushing og hudirritation forekomme.
 • Bør ikke anvendes til patienter med medfødt eller erhvervet immundefekt eller til patienter i behandling med lægemidler, som forårsager immunsuppression.

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er få data for lokalbehandling. Retrospektive data for ca. 300 børn, der blev eksponeret for systemisk behandling, tyder ikke på en væsentlig øget risiko for misdannelser, men forekomst af for tidlig fødsel, intrauterin væksthæmning og neonatal transient hyperkaliæmi er væsentligt forøget. Data skal dog tolkes varsomt på grund af den underliggende sygdom.  

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Ved oral behandling er den relative vægtjusterede dosis 0,1-0,5 %, hvilket er betryggende lavt. Der er ingen meddelelser om bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis behandlingsområdet er mere end håndfladestort, bør donors tappeegnethed vurderes af en læge.

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt. Udløser formentlig en suppression af de T-lymfocytmedierede immunreaktioner samt af det primære og sekundære antistofrespons på T-lymfocytafhængig stimulation. Via binding til et specifikt cytoplasmisk immunophilin (FKBP12) hæmmer tacrolimus calciumafhængig signaltransduktion i T-celler og hindrer på denne måde produktionen af flere proinflammatoriske cytokiner. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 90 dage. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) salve 0,1 % 193319
60 g
Udgået 29-11-2021

Substitution

salve 0,1 %
Protopic LEO, Tacrolimus, salve 0,1%
Tacrolimus "2care4" (Parallelimport), Tacrolimus, salve 1 mg/g
Tacrolimus "Accord" Accord, Tacrolimus, salve 0,1 %
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

22.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...