Zyrtec®

R06AE07
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) cetirizindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-12 år. 5 mg 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis: 5 - 10 mg dgl.
  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Forsigtighedsregler

 • Nedsat krampetærskel.
 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Utilpashed
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Depression, Hallucinationer, Konfusion Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Ødemer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øjne Akkommodationsbesvær, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Nervesystemet Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration, Tremor
Psykiske forstyrrelser Enuresis nocturna, Tics
Nyrer og urinveje Inkontinens Dysuri
Hud og subkutane væv Fikseret lægemiddeludslæt
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Øjne Øjensmerter
Lever og galdeveje Hepatitis
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Psykiske forstyrrelser Suicidaltanker Mareridt
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var til stede før behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Zyrtec®

Kan i nogle tilfælde forstærke den sløvende effekt af alkohol og midler med CNS-deprimerende virkning. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3911, 3912, 3913

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 % og bivirkninger hos ammede børn synes ikke rapporteret. 

Referencer: 5395

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Zyrtec®.Alkohol kan muligvis påvirke Zyrtec®. Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Zyrtec®. 

Alkohol kan muligvis påvirke Zyrtec®. Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Cetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Cetirizin er en racemisk blanding af en dex- og levoisomer, hvor levocetirizin er den mest aktive.
 • Begyndende klinisk virkning efter 0,5-1 time, og maksimal virkning efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Steady state-plasmakoncentration efter 3 dage.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Cetirizin metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed.
 • Plasmahalveringstid 7,5-9 timer.
 • Ca. 65 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, UCB Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Ingen oplysninger.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 005501
14 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Alnok Sandoz, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Benaday McNeil, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Cetimax Vitabalans, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Cetirizin "Teva" TEVA, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vialerg Orifarm Generics, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Y
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,1 x 10,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5395. Wilkerson H, Datta P, Rewers-Felkins K et al. Maternal Transfer of Cetirizine Into Human Milk. J Hum Lact. 2021; 37:135-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32853084/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)


3912. Golembesky A, Cooney M, Boev R. Safety of cetirizine in pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29565188 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3911. Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME. The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2014; 34(5):392-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24678814/ (Lokaliseret 3. august 2022)


3913. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. The safety of cetirizine during pregnancy. A prospective observational cohort study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):19-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18571373 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

03.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...