Cetimax

R06AE07
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) cetirizindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-12 år. 5 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. 5 mg 1 gang hver 2. dag. 

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. 5 mg 1 gang dgl. 

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat krampetærskel.
 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Døsighed, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Paræstesier.
Agitation.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Kramper.
Aggressivitet, Depression, Hallucinationer, Konfusion.
Ødemer.
Meget sjældne (< 0,01 %) Trombocytopeni.
Akkommodationsbesvær, Sløret syn.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration, Tremor.
Inkontinens.
Synkope.
Ikke kendt hyppighed Øjensmerter.
Hepatitis.
Artralgi.
Hukommelsesbesvær.
Suicidaltanker.
Urinretention.
Erektil dysfunktion.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var til stede før behandlingen. 

Interaktioner

Kan i nogle tilfælde forstærke den sløvende effekt af alkohol og midler med CNS-deprimerende virkning. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3911, 3912, 3913

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2% og bivirkninger hos ammede børn synes ikke rapporteret. 

Referencer: 5395

Se endvidere

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Cetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Cetirizin er en racemisk blanding af en dex- og levoisomer, hvor levocetirizin er den mest aktive.
 • Begyndende klinisk virkning efter 0,5-1 time, og maksimal virkning efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Steady state-plasmakoncentration efter 3 dage.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Cetirizin metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed.
 • Plasmahalveringstid 7,5-9 timer.
 • Ca. 65 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 426323
30 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Alnok Sandoz, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Benaday McNeil, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Cetirizin "Teva" TEVA, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vialerg Orifarm Generics, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zyrtec UCB Nordic, Cetirizin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


5395. Wilkerson H, Datta P, Rewers-Felkins K et al. Maternal Transfer of Cetirizine Into Human Milk. J Hum Lact. 2021; 37:135-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32853084/ (Lokaliseret 15. september 2021)


3912. Golembesky A, Cooney M, Boev R. Safety of cetirizine in pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29565188 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3911. Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME. The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2014; 34(5):392-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24678814 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3913. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. The safety of cetirizine during pregnancy. A prospective observational cohort study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):19-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18571373 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...