Fosamax®

M05BA04
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

 • Postmenopausal osteoporose
 • Osteoporose hos mænd med henblik på reduktion af risikoen for vertebrale frakturer.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumalendronat). 

Doseringsforslag

Voksne. 70 mg ugentlig om morgenen, når patienten er stået op. 

 

Bemærk

 • Skal indtages fastende med et helt glas postevand (ikke mineralvand) mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tabletten skal indtages i stående eller siddende stilling, og den skal synkes hel med et helt glas vand på grund af risiko for øsofagusirritation. Patienten må ikke ligge ned de første 30 minutter efter indtagelsen.
 • Glemt dosis skal tages den følgende morgen. Der må ikke tages 2 tabletter samme dag. Behandlingen fortsættes på den oprindeligt valgte ugedag.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-35 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 35 ml/min, og anvendelse kan ikke anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet.
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet.
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks.
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi.
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør der sikres et sufficient indtag af calcium og D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Daglig indgift i stedet for ugentlig indgift, så der overdoseres. Svimmelhed
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Obstipation, Synkebesvær, Ulcerationer i øsofagus.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Muskelkramper.
Hovedpine.
Alopeci, Hudkløe.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Uveitis.
Erytem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Gastro-intestinal blødning eller perforation, Øsofagusstriktur.
Allergiske reaktioner, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Atypisk femurfraktur, Toksisk epidermal nekrolyse.
Kæbeosteonekrose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Osteonekrose af øregangen.

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er kun få ekspositionsdata, som dog ikke tyder på teratogene effekter. På grund af virkningsmekanisme og halveringstid frarådes brugen under graviditet. 

Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

Referencer: 1501, 4130

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,7%. Samtidig fødeindtagelse, inkl. kaffe, juice og danskvand, nedsætter absorptionen med 40-60%.
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det meget langsomt afgives igen (biologisk halveringstid > 10 år).
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 70 mg (kan dosisdisp.) 106545
12 stk. (blister)
1.308,35 109,03 15,58

Substitution

tabletter 70 mg
Alendronat "Aurobindo" Orion Pharma, Alendronat, tabletter 70 mg Genordn. B
Alendronat "Bluefish" Bluefish, Alendronat, tabletter 70 mg Genordn. B
Alendronat "Mylan" Viatris, Alendronat, tabletter 70 mg
Alendronat "Sandoz" Sandoz, Alendronat, filmovertrukne tabletter 70 mg Genordn. B
Alendronat "Stada" STADA Nordic, Alendronat, tabletter 70 mg
Alendronat "Teva" TEVA, Alendronat, tabletter 70 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Tabletter  70 mg

Præg:
31,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 12,8
tabletter 70 mg
 
 
 

Referencer

4130. Djokanovic N, Klieger-Grossmann C, Koren G. Does treatment with bisphosphonates endanger the human pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2008; 30:1146-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175968 (Lokaliseret 16. januar 2019)


1501. Ornoy A, Wajnberg R, Diav-Citrin O. The outcome of pregnancy following pre-pregnancy or early pregnancy alendronate treatment. Reprod Toxicol. 2006; 22:578-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16996245 (Lokaliseret 6. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...