Aromasin

L02BG06
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling af postmenopausal østrogenreceptor-positiv primær brystkræft, hvor letrozol eller anastrazol behandling er forbundet med uacceptable bivirkninger.
 • Østrogenreceptorpositiv brystkræft med sygdomstilbagefald under eller kort efter anden antiøstrogenbehandling (adjuverende tamoxifen), kun ved postmenopausalitet.
 • Ved sygdomsprogression under anden antiøstrogenbehandling i metastatisk situation.
 • Behandlingen skal hos mænd og præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist.

Exemestan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukken) indeholder 25 mg exemestan. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg dgl. i forbindelse med et måltid. 

 

Bemærk

 • Tages med et glas vand.
 • Kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Exemestan kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos præmenopausale og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen.

Forsigtighedsregler

 • Under adjuverende behandling med exemestan bør kvinder med osteoporose eller risiko for osteoporose have undersøgt deres knoglemineraltæthed.
 • Måling af D-vitaminstatus før behandlingsstart bør overvejes pga. høj prævalens af alvorlig D-vitaminmangel hos kvinder med tidlig brystkræft. Kvinder med D-vitaminmangel bør have D-vitamintilskud.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Fraktur
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteoporose
Nervesystemet Karpaltunnelsyndrom
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Kardiovaskulær sygdom
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Sjældne (0,01-0,1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestatisk hepatitis
Psykiske forstyrrelser Søvnighed
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Lymfopeni

Interaktioner

Anden medicin sammen med Aromasin

Exemestan metaboliseres via CYP3A4. Carbamazepin, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, kan derfor øge metaboliseringen af exemestan. 

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Aromasin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Farmakodynamik

Kompetitiv irreversibel hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme tumorer hæmmes.  

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarm-kanalen. Absorptionsfraktionen øges med ca. 40 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
overtrukne tabletter 25 mg, Pfizer  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 25 mg 161547
100 stk. (blister)
4.953,75 49,54 49,54

Substitution

overtrukne tabletter 25 mg
Exemestan "Accord" Accord, Exemestan, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  25 mg

Præg:
7663
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
overtrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...