Felodipin "Teva"

C08CA02
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg felodipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 5 mg dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 5-10 mg én gang dgl. om morgenen.
 • Øgning af dosis skal foretages med mindst 2 ugers interval.
 • Maksimalt 10 mg dgl.

Ældre 

 • Initialt 2,5 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne bør tages om morgenen uden mad eller efter et let måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut myokardieinfarkt
 • Kardiogent shock
 • Ukompenseret hjerteinsufficiens
 • Ustabil angina pectoris
 • Alvorlig aortastenose
 • Hæmodynamisk signifikant hjerteklapobstruktion
 • Dynamisk obstruktion af hjertets udløbsdel
 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Hypotension
 • Takykardi
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde, forbigående og dosisafhængige. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Rødme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Det reproduktive system og mammae Impotens, Seksuelle forstyrrelser
Vaskulære sygdomme Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Gingival hyperplasi Tandkødsbetændelse
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Nyrer og urinveje Hyppig vandladning
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Kutan vasculitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Felodipin "Teva"
 • Felodipin kan øge koncentrationen af tacrolimus.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås.
 • En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af felodipin.
 • Felodipin nedsætter metoprolols clearance med ca. 30 %, og dosisjustering kan være nødvendig afhængig af bivirkninger.
 • Felodipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer:
  • Inhibitorer af CYP3A4, fx itraconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af felodipin.
  • Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, efavirenz og nevirapin kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af felodipin.
  • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 150 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4039

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Nedsætter det arterielle blodtryk ved at mindske den systemiske vaskulære modstand. Felodipin nedsætter modstanden i koronarkar og øger blodgennemstrømningen og den myokardielle iltforsyning som følge af dilatationen af både epikardielle arterier og arterioler. Felodipins nedsættelse af det systemiske blodtryk mindsker venstre ventrikels afterload og myokardiets iltbehov. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 2,5 mg, TEVA  Ingen kærv
depottabletter 5 mg, TEVA  Ingen kærv
depottabletter 10 mg, TEVA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages uden mad eller efter et let måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 169044
100 stk. (blister)
196,65 1,97 3,93
(B) depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 028012
100 stk. (blister)
48,45 0,48 0,48
(B) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 592198
100 stk. (blister)
88,90 0,89 0,44

Substitution

depottabletter 2,5 mg
Felodipin "HEXAL" HEXAL, Felodipin, depottabletter 2,5 mg
 
depottabletter 5 mg
Felodin STADA Nordic, Felodipin, depottabletter 5 mg Genordn. B
Felodipin "HEXAL" HEXAL, Felodipin, depottabletter 5 mg Genordn. B
 
depottabletter 10 mg
Felodin STADA Nordic, Felodipin, depottabletter 10 mg Genordn. B
Felodipin "Actavis" SanoSwiss, Felodipin, depottabletter 10 mg Genordn. B
Felodipin "HEXAL" HEXAL, Felodipin, depottabletter 10 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,2 x 9,2
depottabletter 2,5 mg
 
 
 

Depottabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,4 x 8,4
depottabletter 5 mg
 
 
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 9,2 x 9,2
depottabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...