Metronidazol "Actavis" filmovertrukne tabletter og suppositorier

P01AB01
 
 

Middel mod anaerobe bakterier, amøberGiardia og Trichomonas. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af infektioner forårsaget af metronidazolfølsomme mikroorganismer, fx: 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv) eller 500 mg (delekærv) metronidazol.
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 500 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Infektioner med anaerobe bakterier 

  • Oralt
    • Voksne. 500 mg 3 gange dgl.
    • Børn. 30-50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.
  • Rektalt
    • Voksne og børn > 12 år. 400-500 mg 3 gange dgl.

 

Akut amøbedysenteri og amøbeleverabsces 

  • Oralt
    • Voksne. 600-800 mg 3 gange dgl. i 10 dage.
    • Børn. 30-50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser i 5-10 dage.
  • Rektalt
    • Voksne. 750-800 mg 3 gange dgl. i 10 dage.
    • Børn. 35-50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser i 5-10 dage.

 

Asymptomatisk intestinal amøbiasis 

  • Oralt
    • Voksne. 600-800 mg 3 gange dgl. i 10 dage.
    • Børn. 25-40 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-4 doser i 10 dage.

 

Giardiasis 

  • Oralt
    • Voksne. 2 g 1 gang dgl. i 2-3 dage eller 400-600 mg 3 gange dgl. i 7 dage. Ved behandlingssvigt kan forsøges 750 mg 3 gange dgl. i 7-10 dage.
    • Børn. 25-40 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2 doser i 7 dage.
  • Rektalt
    • Voksne. 250-500 mg 3 gange dgl. i 7 dage. Ved behandlingssvigt kan forsøges 1.000 mg 3 gange dgl. i 7-10 dage.
    • Børn. 25-40 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2 doser i 7 dage.

 

Trichomonas vaginalis 

  • Oralt
    • 200-250 mg 3 gange dgl. i 6 dage (evt. gives samtidig vaginalt 500 mg dgl. i 6 dage) eller 2 g oralt som engangsdosis.
  • Rektalt
    • 2 g som engangsdosis.

 

Vaginose 

  • Oralt
    • 500 mg 2 gange dgl. i 7 dage.
  • Rektalt
    • 500 mg 2 gange dgl. i 7 dage.

 

Ulcerøs gingivitis 

  • Oralt
    • 200-250 mg 3 gange dgl. i 3 dage.

 

Crohns sygdom 

  • Oralt
    • Voksne. 400-500 mg 2 gange dgl.
    • Børn. 15 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

 

Profylaktisk ved operationer med risiko for anaerobe infektioner 

  • Oralt
    • Voksne. 1 g ca. 2 timer før operationen.

 

Bemærk: 

  • Suppositorier anvendes, når oral indgift ikke er mulig.
  • Nedsat dosis ved svær leverinsufficiens.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

  • GFR 0-90 ml/min.

    Der bør monitoreres for tegn på toksicitet som følge af potentiel akkumulering af toksiske metronidazolmetabolitter.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

  • Hos patienter med Cockaynes syndrom skal udføres leverfunktionstest før, under og efter behandling. Disse patienter skal informeres om straks at kontakte en læge og ophøre med at tage metronidazol ved ethvert symptom på en mulig leverskade.
  • Indtagelse af alkohol bør undgås under behandlingen og tre dage efter behandlingsophør, idet kombinationen med metronidazol undertiden kan fremkalde en Antabus®/alkohollignende reaktion.
  • Ved længerevarende behandling bør det perifere blodbillede kontrolleres.
  • Patienter med svær hepatisk encefalopti metaboliserer langsomt metronidazol, som dermed akkumuleres. Dette kan medføre forværrede CNS-bivirkninger. Dosis nedsættes om nødvendigt.
  • Forsigtighed ved evidens for eller anamnese med bloddyskrasi pga. observeret agranulocytose, leukopeni eller neutropeni.
  • Ved nedsat nyrefunktion bør monitoreres for tegn på toksicitet som følge af potentiel akkumulering af toksiske metronidazolmetabolitter.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Glossitis, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Myalgi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter, Pancreatitis.
Agranulocytose, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Aseptisk meningitis, Ataksi, Encefalopati, Hallucinationer, Kramper, Neuropati, Somnolens, Svimmelhed.
Mucositis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Jarisch-Herxheimers reaktion.
Dobbeltsyn, Myopi.
Ikke kendt Dyspnø, Perifere ødemer.
Eosinofili.
Artralgi.
Depression, Dysartri, Hypæstesi, Konfusion, Paræstesier.
Ansigtsødem.
Hypersensitivitet.

Interaktioner

  • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af busulfan med ca. 50%. Kombinationen bør undgås.
  • Metronidazol øger plasmakoncentrationen af carbamazepin, ciclosporin, lithium og tacrolimus.
  • Metronidazol kan fremkalde en disulfiramlignende reaktion med alkohol.
  • Akutte forvirringstilstande kan opstå ved samtidig indgift af disulfiram.
  • Metronidazol kan forstærke warfarins antikoagulerende virkning samt hæmme warfarins omsætning i leveren.
  • Metronidazol kan øge serumkoncentrationen af fluoruracil.
  • Phenobarbital og phenytoin kan nedsætte virkningen af metronidazol.
  • Samtidig anvendelse af sekalealkaloider kan øge risikoen for ergotisme.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3737, 152, 3736, 3738, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj og har i studier varieret mellem 12% og 24% efter oral anvendelse. Det er vist, at plasmakoncentrationen hos barnet er ca. 20% af moderens plasmakoncentration. Den mængde, som barnet indtager, vil maksimalt være i underkanten af den terapeutiske dosis ved behandling af nyfødte, hvilket normalt er tolereret. Elimineringshastigheden hos nyfødte og præmature er væsentligt forlænget. Amning kan fortsætte ved kure af kortere varighed. Amning af præmature og amning ved langtidsbehandling bør undgås. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

  • Metronidazol er et 5-nitroimidazol.
  • I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene.
  • Mikrobiologisk virkningsspektrum
    • Virker på obligat anaerobe bakterier, bl.a.:
      • Bacteroides spp.
      • Clostridium spp.
      • Protozoer som GiardiaEntamoeba og Trichomonas. 

Farmakokinetik

  • Passerer blod-hjernebarrieren, så koncentrationen i spinalvæsken nærmer sig plasmakoncentrationen.
  • Passerer relativt let ind i abscesser.
  • Plasmahalveringstid ca. 8 timer (metronidazol) og 9-19 timer (aktiv metabolit).
  • 15-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Oral administration. Absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (tabletter) og 2-3 timer (oral suspension).
  • Rektal administration. Biotilgængelighed ca. 80%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 250 mg, filmovertrukne tabletter 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 004855
24 stk. (blister)
76,60 25,53
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 004888
8 stk.
37,80 18,90
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 004921
14 stk.
71,40 20,40
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 004976
30 stk.
94,65 12,62
(B) suppositorier 500 mg 004767
10 stk. (blister)
208,90 83,56

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Metronidazol "DAK" Takeda Pharma, Metronidazol, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
J, CL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

152 Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study Teratology 2001 63(5) 186-92 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11320529


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3736 Piper JM, Mitchel EF, Ray WA Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association Obstet Gynecol 1993 82(3) 348-52 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8355932


3737 Czeizel AE, Rockenbauer M A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy Br J Obstet Gynaecol 1998 105(3) 322-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9532994


3738 Koss CA, Baras DC, Lane SD et al Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes Antimicrob Agents Chemother 2012 56(9) 4800-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751543

 
 

Revisionsdato

2019-07-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...