Aciclodan tabletter

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af herpes simplex virus i hud og slimhinder, fx herpes genitalis i forstadiet, med undtagelse af herpes simplex virus hos nyfødte og svær herpes simplex infektioner hos børn med nedsat immunforsvar.
 • Herpes zoster
 • Langtidsbehandling af hyppigt recidiverende herpes simplex virus-infektioner
 • Forebyggende behandling af herpes simplex virus-infektioner hos patienter med nedsat immunforsvar
 • Behandlingskrævende variceller.
 • Kan endvidere anvendes ved øjeninfektioner, forårsaget af herpes simplex virus.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg, 400 mg eller 800 mg (delekærv) aciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes simplex virus-infektioner

 • Akut behandling
  • Voksne og børn > 2 år
   • 800 mg 3 gange dgl. i 2 dage eller
   • 200 mg 5 gange dgl. i 5 dage eller
   • Evt. 400 mg 3 gange dgl. I 5 dage.
  • Børn 0-2 år
   • Halv voksendosis.
 • Langtidsbehandling
  • Voksne
   • 800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
   • Evt. dosisreduktion til 400-600 mg i døgnet kan forsøges.
  • Pause i behandlingen bør indgå hver 6.-12. måned for observation for evt. forandringer i sygdommens forløb.
 • Profylaktisk behandling
  • Immuninkompetente
   • Voksne og børn > 2 år
    • 200 mg 4 gange dgl.
   • Børn 0-2 år
    • Halv voksendosis.
  • Hos svært immuninkompetente voksne eller hos patienter med forringet intestinal absorption kan enkeltdosis øges til det dobbelte.
  • Alternativt kan i.v. dosering eller valaciclovirbehandling overvejes.

 

Herpes zoster og variceller

 • Voksne
  • 800 mg 5 gange dgl. i 7 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes som 20 mg/kg legemsvægt (dog højst 800 mg) 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn > 6 år. 800 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 2-6 år. 400 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 0-2 år. 200 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
  • Bemærk:
   • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Bemærk

 • Tabletterne synkes hele eller halve.
 • Tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-25 ml/min.

  Herpes simplex virus-infektioner: 

  • GFR < 10 ml/min: 200 mg oralt hver 12. time.

  Herpes zoster og variceller: 

  • GFR 10-25 ml/min: 800 mg oralt hver 8. time.
  • GFR < 10 ml/min: 800 mg oralt hver 12. time.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion Døsighed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt  (herunder fotosensibilitet)
Vaskulære sygdomme Flebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Encefalopati, Koma, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Dysartri, Psykose
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyresmerter**

*Øget diffus alopeci har været associeret med mange forskellige sygdomsprocesser og lægemidler, og sammenhæng med aciclovir-behandling er usikker. 

** Nyresmerter kan være forbundet med krystalluri, træthed, feber og lokale inflammatoriske reaktioner. 

 

Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Aciclodan tabletter
Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol:
Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4053, 4347, 4348

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol: 

Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Aciclodan påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Aciclodan påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (voksne) og ca. 4 timer (nyfødte).
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes delvist fra mave-tarm-kanalen. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 800 mg, STADA Nordic  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 
tabletter 200 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
tabletter 400 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Aciclodan
057513
25 stk. (blister)
170,35 6,81 136,28
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Aciclodan
467722
100 stk. (blister)
211,85 2,12 42,37
(B) tabletter 400 mg (kan dosisdisp.)
Aciclodan
057547
60 stk. (blister)
173,00 2,88 28,83
(B) tabletter 400 mg (kan dosisdisp.)
Aciclodan
377106
70 stk. (blister)
125,90 1,80 17,99
(B) tabletter 800 mg (kan dosisdisp.)
Aciclodan
057554
35 stk. (blister)
271,80 7,77 38,83

Substitution

tabletter 200 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "Alternova" Alternova, Aciclovir, tabletter 200 mg
Aciclovir "Nordic Prime" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 200 mg
 
tabletter 400 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 400 mg
 
tabletter 800 mg
Aciclovir "1A Farma" 1A Farma, Aciclovir, tabletter 800 mg
Aciclovir "Nordic Prime" (Parallelimport), Aciclovir, tabletter 800 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  200 mg

Præg:
VS1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 200 mg
 
 
 

Tabletter  400 mg

Præg:
VS2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,1 x 12,1
tabletter 400 mg
 
 
 

Tabletter  800 mg

Præg:
VS, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 21,2
tabletter 800 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4053. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8):859-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4347. Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD et al. Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2004; 70(4):201-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108247 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4348. Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol. 2000; 182:159-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649172 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

23.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...