Valaciclovir "Mylan"

J05AB11
 
 

Antiviralt middel. Nukleosidanalog, der hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler. 

Anvendelsesområder

 • Herpes zoster
 • Herpes simplex virus (HSV):
  • Behandling og profylakse af HSV-infektioner i hus og slimhinder, herunder initial og recidiverende og genitial herpes.
  • Behandling og profylakse mid okulære HSV-infektioner
 • Profylakse mod Cytomegalovirus (CMV)-infektion og CMV-sygdom efter nyre- eller hjertetransplantation..

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukne) indeholder 500 mg valaciclovir (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Behandling

Herpes zoster 

 • Voksne
  • 1.000 mg 3 gange dgl. i 7 dage.
  • Immunsvækkede mindst 7 dage og indtil 2 dage efter skorpedannelse.
 • Bemærk:
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.
  • Hos immunkompetente anbefales sædvanligvis ikke behandling, hvis der er gået mere end 3 døgn fra udbrud af zoster udslæt.
  • Hos immunsvækkede anbefales behandling uanset varighed, hvis der ikke er skorpedannelse af elementer.

 

HSV-infektion i hud og slimhinder 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Immunkompetente
   • 500 mg 2 gange dgl. i 5 dage.
   • Ved recidiverende herpes labialis kan gives kort regime med 2.000 mg 2 gange dgl. i 1 dag.
  • Immuninkompetente (immunkompromitterede)
   • 1.000 mg 2 gange dgl. i 5 dage.
  • Bemærk:
   • Ved initial episode af HSV-infektion forlænges behandlingstiden til 10 dage.

 

Profylakse

Mod recidiverende HSV-infektion 

 • Immunkompetente
  • 500 mg 1 gang dgl. eller 250 mg 2 gange dgl.
 • Immuninkompetente
  • 500 mg 2 gange dgl.

 

Mod cytomegalovirus CMV-infektion og -sygdom 

 • Voksne og børn > 12 år
  • 2.000 mg 4 gange dgl.
  • Behandlingen indledes så tidligt som muligt efter transplantationen.
  • Behandlingsvarighed sædvanligvis 90 dage.

 

Bemærk

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-75 ml/min.

   

  Herpes zoster  

   

  Dosering - Voksne  

  GFR: 30-50 ml/min.  

  GFR: 10-30 ml/min. 

  GFR: < 10 ml/min. 

  Behandling 

  1.000 mg 2 gange dgl. 

  1.000 mg 1 gang dgl. 

  500 mg 1 gang dgl. 

   

   

  HSV-infektion  

   

  Dosering - Voksne og børn > 12 år  

  GFR: 30-50 ml/min.  

  GFR: 10-30 ml/min. 

  GFR: < 10 ml/min. 

  Behandling  

  Immunkompetente 

  500 mg 2 gange dgl. 

  500 mg 1 gang dgl. 

  500 mg 1 gang dgl. 

  Immuninkompetente 

  1.000 mg 2 gange dgl. 

  1.000 mg 1 gang dgl. 

  1.000 mg 1 gang dgl. 

  Herpes labialis 

  1.000 mg 2 gange dgl. 

  500 mg 2 gange dgl. 

  500 mg som engangsdosis 

  Profylakse  

  Immunkompetente 

  500 mg 1 gang dgl. 

  250 mg 1 gang dgl. 

  250 mg 1 gang dgl. 

  Immuninkompetente 

  500 mg 2 gange dgl. 

  250 mg 2 gange dgl. 

  250 mg 2 gange dgl. 

   

   

  CMV-infektion  

   

  Dosering - Voksne og børn > 12 år  

  GFR: 50-75 ml/min. 

  GFR: 25-50 ml/min. 

  GFR: 10-25 ml/min. 

  GFR: < 10 ml/min. 

  Profylakse 

  1.500 mg
  4 gange dgl. 

  1.500 mg
  3 gange dgl. 

  1.500 mg
  2 gange dgl. 

  1.500 mg
  1 gang dgl. 

  Bemærk: 

  • Tilstrækkelig væskeindtagelse påkrævet pga. risiko for udfældning af aciclovir-krystaller i nyrerne.
  • Forsigtighed ved samtidig administration af nefrotoksiske lægemidler.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for aciclovir, famciclovir, ganciclovir, penciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

 • Tilstrækkelig væskeindtagelse under behandlingen er vigtig pga. udfældning af aciclovir-krystaller i nyrerne.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af nefrotoksiske lægemidler.
 • Ved tegn eller symptomer på DRESS (Drug Rash med Systemiske Symptomer) skal valaciclovir omgående seponeres. Patienten informeres om tegn og symptomer på DRESS, og der monitoreres for hudreaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Nervesystemet Bevidsthedssvækkelse
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi, Encefalopati, Koma
Psykiske forstyrrelser Delirium, Psykose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Ikke kendt hyppighed
Nyrer og urinveje Tubulointerstitiel nefritis
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Interaktioner

Anden medicin sammen med Valaciclovir "Mylan"
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.
 • Der er mulighed for interaktion med andre lægemidler, der kompetitivt hæmmer den aktive tubulære sekretion (fx tenofovir).

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Valaciclovir er en prodrug til aciclovir. For valaciclovir er der data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For aciclovir er der data for ca. 4.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4053, 4347, 4348

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 5 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • L-valinester af aciclovir.
 • Valaciclovir metaboliseres hurtigt og næsten fuldstændigt til aciclovir og valin.
 • Aciclovir er en syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes virus og Varicella zoster-virus, idet:
  • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
  • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
  • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Valaciclovir er en prodrug, som i leveren omdannes til den aktive substans aciclovir.
 • Biotilgængelighed ca. 55 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Over 80 % udskilles gennem nyrerne som aciclovir.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 073138
10 stk. (blister)
61,25 6,13 36,74
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 073161
42 stk. (blister)
135,65 3,23 19,38

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Bluefish" Bluefish, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Orion" Orion Pharma, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Sandoz" Sandoz, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
Valaciclovir "Teva" TEVA, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
VC 500, G
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,8 x 19,2
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4053. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8):859-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4347. Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD et al. Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2004; 70(4):201-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108247 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4348. Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol. 2000; 182:159-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649172 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...