Altifex®

R06AX26
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Sæsonbetinget allergisk rhinitis og kronisk idiopatisk  urticaria

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 120 mg eller 180 mg fexofenadinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • Allergisk rhinitis. 120 mg 1 gang dgl.
 • Urticaria. 180 mg 1 gang dgl.

  

Bemærk: 

Delekærven for tabl. 180 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed til ældre.
 • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Døsighed.

En række bivirkninger er set med ukendt hyppighed: Allergiske reaktioner (herunder anafylaksi og angioødem), nervøsitet, søvnforstyrrelser, abnorme drømme, takykardi, palpitationer og diarré. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af lopinavir, ritonavir og verapamil øger AUC af fexofenadin med en faktor 2-4. Dosisreduktion af fexofenadin eller skift til andet antihistamin kan overvejes.
 • Azithromycin og erythromycin øger AUC for fexofenadin med henholdsvis 70% og 60%.
 • Rifampicin kan nedsætte AUC for fexofenadin med ca. 40%.
 • Carbamazepin nedsætter plasmakoncentrationen af fexofenadin signifikant - dosisøgning af fexofenadin kan overvejes.
 • Aluminium- og magnesiumholdige antacida nedsætter biotilgængeligheden, hvorfor fexofenadin og disse midler bør indtages med mindst 2 timers interval.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 5.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3919, 5485

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for fexofenadin. Fexofenadin er den aktive metabolit af terfenadin, som tidligere var på markedet. Efter moderens indtagelse af terfenadin er udskillelsen af den aktive metabolit målt i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis for fexofenadin er 0,71%. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Fexofenadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Begyndende klinisk virkning efter 1time og maksimal virkning efter 6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration efter 5 døgn.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Fexofenadinfilmovertrukne tabletter  120 mg  (Orifarm Generics) filmovertrukne tabletter  180 mg  (Orifarm Generics)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 120 mg  (Orifarm Generics) , filmovertrukne tabletter 180 mg  (Orifarm Generics)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 120 mg  (Orifarm Generics) , filmovertrukne tabletter 180 mg  (Orifarm Generics)
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 120 mg  (Orifarm Generics) , filmovertrukne tabletter 180 mg  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Tabletter 120 mg 

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme.
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) filmovertrukne tabletter 120 mg  (Orifarm Generics) 184067
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 120 mg  (Orifarm Generics) 523188
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 120 mg  (Orifarm Generics) 456114
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(B) filmovertrukne tabletter 180 mg  (Orifarm Generics) 571046
30 stk. (blister)
46,20 1,54 1,03
(B) filmovertrukne tabletter 180 mg  (Orifarm Generics) 077463
100 stk. (blister)
113,00 1,13 0,75

Substitution

filmovertrukne tabletter 120 mg
Telfast Sanofi, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 120 mg
 
filmovertrukne tabletter 180 mg
Alnodine Sandoz, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Fexofenadin "Cipla" Orion Pharma, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Fexofenadinhydrochlor Paranova (Parallelimport), Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Nefoxef Viatris, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Telfast Sanofi, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  120 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 6,6 x 15,1
filmovertrukne tabletter 120 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  180 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,1 x 17,1
filmovertrukne tabletter 180 mg
 
 
 

Referencer

5485. Andersson NW, Torp-Pedersen C, Andersen JT. Association Between Fexofenadine Use During Pregnancy and Fetal Outcomes. JAMA Pediatr. 2020; 174(8), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32478810/ (Lokaliseret 12. oktober 2021)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3919. Gilboa SM, Strickland MJ, Olshan AF et al. Use of antihistamine medications during early pregnancy and isolated major malformations. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009; 85(2):137-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19161158 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...