Alnodine®

R06AX26
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Kronisk idiopatisk urticaria

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 180 mg fexofenadinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 180 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tages før et måltid.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed til ældre.
 • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré
Immunsystemet Allergilignende reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem) Urticaria
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Alnodine®
 • Samtidig indgift af lopinavir, ritonavir og verapamil øger AUC af fexofenadin med en faktor 2-4. Dosisreduktion af fexofenadin eller skift til andet antihistamin kan overvejes.
 • Azithromycin og erythromycin øger AUC for fexofenadin med henholdsvis 70 % og 60 %.
 • Rifampicin kan nedsætte AUC for fexofenadin med ca. 40 %.
 • Carbamazepin nedsætter plasmakoncentrationen af fexofenadin signifikant - dosisøgning af fexofenadin kan overvejes.
 • Aluminium- og magnesiumholdige antacida nedsætter biotilgængeligheden, hvorfor fexofenadin og disse midler bør indtages med mindst 2 timers interval.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 5.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3919, 5485

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for fexofenadin. Fexofenadin er den aktive metabolit af terfenadin, som tidligere var på markedet. Efter moderens indtagelse af terfenadin er udskillelsen af den aktive metabolit målt i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis for fexofenadin er 0,71 %. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Fexofenadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Begyndende klinisk virkning efter 1time og maksimal virkning efter 6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration efter 5 døgn.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 180 mg, Sandoz  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages før et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 180 mg (kan dosisdisp.) 533506
30 stk. (blister)
74,25 2,48 1,65
(B) filmovertrukne tabletter 180 mg (kan dosisdisp.) 406273
100 stk. (blister)
187,65 1,88 1,25

Substitution

filmovertrukne tabletter 180 mg
Altifex Orifarm Generics, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Fexofenadin "Cipla" Orion Pharma, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Nefoxef Viatris, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Telfast STADA Nordic, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  180 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 8,2 x 17,3
filmovertrukne tabletter 180 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5485. Andersson NW, Torp-Pedersen C, Andersen JT. Association Between Fexofenadine Use During Pregnancy and Fetal Outcomes. JAMA Pediatr. 2020; 174(8), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32478810/ (Lokaliseret 9. marts 2022)


3919. Gilboa SM, Strickland MJ, Olshan AF et al. Use of antihistamine medications during early pregnancy and isolated major malformations. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009; 85(2):137-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19161158 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

12.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...