Anastrozol "Sandoz"

L02BG03
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling af postmenopausal østrogenreceptor-positiv primær brystkræft.
 • Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv brystkræft hvor neoadjuverende kemoterapi ikke vurderes hensigtsmæssigt
 • Østrogenreceptorpositiv brystkræft med sygdomstilbagefald under eller kort efter anden antiøstrogenbehandling (adjuverende tamoxifen), kun ved postmenopausalitet.
 • Ved sygdomsprogression under anden antiøstrogenbehandling i metastatisk situation.
 • Kan gives ved metastatisk brystkræft i kombination med en cdk 4/6 hæmmer (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) hos kvinder, der tidligere har modtaget anden antiøstrogen terapi.
 • Behandlingen skal hos mænd og præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist.

Anastrozol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg anastrozol. 

Doseringsforslag

1 mg dgl. 

 

Varighed:  

 • Adjuverende: 5 år
 • Metastatisk sygdom: Indtil progression af sygdommen.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Anastrozol kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos mænd og præmenopausale kvinder og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen. 

Forsigtighedsregler

Reduktion af knoglemineraliseringen og dermed risiko for osteoporose og frakturer.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Osteoporose
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Karpaltunnelsyndrom, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning Vaginal tørhed
Hud og subkutane væv Alopeci
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Anastrozol "Sandoz" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Anvendelse af Anastrozol "Sandoz" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Anastrozol "Sandoz" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Anastrozol "Sandoz" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Kompetitiv hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i niveauet af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme brysttumorer hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Steady state efter ca. 7 døgn.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 40-50 timer.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 1 mg, Sandoz  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastrozol "Sandoz"
425938
100 stk. (blister)
67,55 0,68 0,68

Substitution

filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastelb STADA Nordic, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastrozol "Accord" Accord, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastrozol "Medical Valley" Medical Valley, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Arimidex Laboratoires Juvisé, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
A1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...