Anastrozol "Medical Valley"

L02BG03
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling af postmenopausal østrogenreceptor-positiv primær brystkræft.
 • Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv brystkræft hvor neoadjuverende kemoterapi ikke vurderes hensigtsmæssigt
 • Østrogenreceptorpositiv brystkræft med sygdomstilbagefald under eller kort efter anden antiøstrogenbehandling (adjuverende tamoxifen), kun ved postmenopausalitet.
 • Ved sygdomsprogression under anden antiøstrogenbehandling i metastatisk situation.
 • Kan gives ved metastatisk brystkræft i kombination med en cdk 4/6 hæmmer (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) hos kvinder, der tidligere har modtaget anden antiøstrogen terapi.
 • Behandlingen skal hos mænd og præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist.

Anastrozol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg anastrozol. 

Doseringsforslag

1 mg dgl. 

 

Varighed:  

 • Adjuverende: 5 år
 • Metastatisk sygdom: Indtil progression af sygdommen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Anastrozol kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos mænd og præmenopausale kvinder og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen. 

Forsigtighedsregler

Reduktion af knoglemineraliseringen og dermed risiko for osteoporose og frakturer. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Kraftesløshed.
Artralgi, Artritis, Osteoporose.
Hovedpine.
Depression.
Hudkløe.
Hedeture.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Forhøjede leverenzymer.
Hyperkolesterolæmi, Nedsat appetit.
Knoglesmerter, Myalgi.
Karpaltunnelsyndrom, Paræstesier.
Somnolens.
Vaginal tørhed, Vaginalblødning.
Alopeci.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hepatitis.
Hypercalcæmi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Erythema multiforme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af anastrozol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i niveauet af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme brysttumorer hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Steady state efter ca. 7 døgn.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 40-50 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 398102
98 stk. (blister)
66,60 0,68 0,68

Substitution

filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastelb STADA Nordic, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastrozol "Accord" Accord, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastrozol "Sandoz" Sandoz, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Arimidex Laboratoires Juvisé, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
H, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 6,2
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...