Lacidipin "Teva"

C08CA09
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 4 mg lacidipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Dosis kan efter 3-4 ugers behandling øges til 4 (-6) mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletterne bør tages på samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig aortastenose.
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Ustabil angina pectoris
 • Forlængelse af QT-intervallet herunder indtagelse af lægemidler, som forlænger QT-intervallet.

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde og forbigående. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjet basisk fosfatase
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Polyuri
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Forværring af angina pectoris
Mave-tarm-kanalen Gingival hyperplasi
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Depression
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lacidipin "Teva"
 • Forsigtighed ved samtidig indtagelse af større mængder grapefrugtjuice.
 • Lacidipin metaboliseres via CYP3A4, og der kan være interaktioner med inhibitorer og induktorer. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Lacidipin "Teva". Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Lacidipin "Teva".  

Risikoen for hypotension øges. 

Farmakodynamik

 • Selektiv calciumantagonist med selektivitet for calciumkanaler i den vaskulære glatte muskulatur.
 • Den primære virkemåde er dilatation af de perifere arterioler, reduktion af den perifere vaskulære resistens og nedsættelse af blodtrykket.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 4-52 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 13-19 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 4 mg, TEVA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg 597671
100 stk. (blister)
390,65 3,91 3,91

Substitution

filmovertrukne tabletter 4 mg
Lacipil (Parallelimport), Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
LC, 4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 15,8
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...