Letrozol "Accord"

L02BG04
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling af postmenopausal østrogenreceptor-positiv primær brystkræft.
 • Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv brystkræft hvor neoadjuverende kemoterapi ikke vurderes hensigtsmæssigt
 • Østrogenreceptorpositiv brystkræft med sygdomstilbagefald under eller kort efter anden antiøstrogenbehandling (adjuverende tamoxifen), kun ved postmenopausalitet.
 • Ved sygdomsprogression under anden antiøstrogenbehandling i metastatisk situation.
 • Kan gives ved metastatisk brystkræft i kombination med en cdk 4/6 hæmmer (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) hos kvinder, der tidligere har modtaget anden antiøstrogen terapi.
 • Behandlingen skal hos mænd og præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg letrozol. 

Doseringsforslag

2,5 mg dgl. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis skal tages straks, hvis der er mindst 2-3 timer til næste dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 10 ml/min. Erfaring savnes ved GFR < 10 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Letrozol kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos mænd og præmenopausale kvinder og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi*
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Fraktur
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Knoglesmerter, Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning Brystsmerter
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Hjerte Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi Takykardi
Øjne Katarakt, Sløret syn Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Tørre slimhinder
Lever og galdeveje Icterus
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Tendinitis
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Vægttab
Metabolisme og ernæring Tørst
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorsmerte
Nervesystemet Dysæstesi, Hukommelsesbesvær, Karpaltunnelsyndrom
Psykiske forstyrrelser Angst Døsighed, Irritabilitet, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Udflåd, Vaginal tørhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Seneruptur
Vaskulære sygdomme Arteriel trombose, Lungeemboli
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Studier viser, at risikoen for hyperkolesterolæmi sandsynligvis ikke er højere end risikoen for baggrundsbefolkningen. Dette set i sammenligning med tamoxifen, som kan reducere kolesterol (5238).  

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (10 døgns karantæne).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Letrozol "Accord" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Anvendelse af Letrozol "Accord" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Letrozol "Accord" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Letrozol "Accord" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Kompetitiv hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme brysttumorer hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt, uafhængig af samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Steady state efter 2-6 uger.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2A6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 døgn.
 • Ca. 6 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2,5 mg, Accord  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Accord"
130205
30 stk. (blister)
134,30 4,48 4,48
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Accord"
523296
100 stk. (blister)
253,10 2,53 2,53

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Femar Novartis, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Medical Valley" Medical Valley, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Stada" STADA Nordic, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Teva" TEVA, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

5238. Signe Borgquist, Anita Giobbie-Hurder, Thomas P Ahern et al. Cholesterol, Cholesterol-Lowering Medication Use, and Breast Cancer Outcome in the BIG 1-98 Study. J Clin Oncol. 2017; 35(11):1179-88, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28380313/ (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...