Letrozol "Medical Valley"

L02BG04
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling af postmenopausal østrogenreceptor-positiv primær brystkræft.
 • Neoadjuverende behandling ved lokaltfremskreden postmenopausal østrogenreceptor positiv brystkræft hvor neoadjuverende kemoterapi ikke vurderes hensigtsmæssigt
 • Østrogenreceptorpositiv brystkræft med sygdomstilbagefald under eller kort efter anden antiøstrogenbehandling (adjuverende tamoxifen), kun ved postmenopausalitet.
 • Ved sygdomsprogression under anden antiøstrogenbehandling i metastatisk situation.
 • Kan gives ved metastatisk brystkræft i kombination med en cdk 4/6 hæmmer (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) hos kvinder, der tidligere har modtaget anden antiøstrogen terapi.
 • Behandlingen skal hos mænd og præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg letrozol. 

Doseringsforslag

2,5 mg dgl. 

 

Bemærk: 

Glemt dosis skal tages straks, hvis der er mindst 2-3 timer til næste dosis.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 10 ml/min. Erfaring savnes ved GFR < 10 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Letrozol kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos mænd og præmenopausale kvinder og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kraftesløshed, Træthed.
Hyperkolesterolæmi*.
Artralgi.
Øget svedtendens.
Hedeture.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Fraktur.
Vægtøgning.
Nedsat appetit, Øget appetit.
Artritis, Knoglesmerter, Myalgi, Osteoporose.
Hovedpine.
Depression.
Brystsmerter, Vaginalblødning.
Alopeci, Hududslæt, Tør hud.
Hypertension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni.
Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Katarakt, Sløret syn.
Stomatitis.
Tumorsmerte.
Dysæstesi, Hukommelsesbesvær, Karpaltunnelsyndrom.
Angst.
Urinvejsinfektion.
Dyspnø.
Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Seneruptur.
Arteriel trombose, Lungeemboli.
Ikke kendt hyppighed Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme.

* Studier viser, at risikoen for hyperkolesterolæmi sandsynligvis ikke er højere end risikoen for baggrundsbefolkningen. Dette set i sammenligning med tamoxifen, som kan reducere kolesterol (5238).  

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af letrozol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme brysttumorer hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt, uafhængig af samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Steady state efter 2-6 uger.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2A6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 døgn.
 • Ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg 172439
30 stk. (blister)
65,80 2,19 2,19
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg 416060
100 stk. (blister)
285,85 2,86 2,86

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Femar Novartis, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Accord" Accord, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Stada" STADA Nordic, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
H, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

5238. Signe Borgquist, Anita Giobbie-Hurder, Thomas P Ahern et al. Cholesterol, Cholesterol-Lowering Medication Use, and Breast Cancer Outcome in the BIG 1-98 Study. J Clin Oncol. 2017; 35(11):1179-88, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28380313/ (Lokaliseret 23. december 2020)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...