Panodil®

Panodil Brus, Panodil Hot, Panodil Junior
N02BE01
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. Paracetamol

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) eller 1 g (delekærv) paracetamol.
Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 665 mg paracetamol.
Panodil® Brus, brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg (delekærv) paracetamol.
Panodil® Hot, pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder 500 mg paracetamol.
Panodil® Junior, oral suspension. 1 ml indeholder 24 mg paracetamol.
Panodil® Junior, suppositorier. 1 suppositorie indeholder 125 mg eller 250 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

Tabletter, brusetabletter, oral suspension, oral opløsning og suppositorier 

 • Voksne og børn > 12 år. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet.
  Doseringsinterval: Mindst 4 timer.
 • Børn < 12 år. 50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.
  Doseringsinterval: Mindst 6 timer.

 

Tabletter med modificeret udløsning 

 • Voksne og børn > 12 år. 1,33 g 3 gange dgl.
  Doseringsinterval: Mindst 6 timer.

Bemærk: 

 • Brusetabletter opløses i et glas vand.
 • Tabletter med modificeret udløsning skal synkes hele.
 • Pulver til oral opløsning opløses i kogende vand og drikkes varmt.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis bør nedsættes, og doseringsintervallet øges til mindst 6 timer ved GFR < 10 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af Pinex® (Pinex® Junior oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pulver til oral opløsning indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på ASA eller NSAID, hvor denne kan skyldes den COX-1-hæmmende virkning, selvom risikoen for krydsallergi er lav. Doser < 1 g paracetamol tåles generelt. 

 

Natriumindhold 

 • 1 brusetablet indeholder 19 mmol natrium, som svarer til ca. 1,1 g natriumchlorid.
 • 1 brev med pulver indeholder 5 mmol natrium, som svarer til ca. 293 mg natriumchlorid

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Regnefejl. Der blev fejlagtigt beregnet for høj dosis til barn. Indlæggelse til observation for leverskade.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Bronkospasme.

Natriumindholdet i brusetabletter og pulver til oral opløsning kan forværre ødemtendens. 

Infusionsvæske. Reaktioner og ubehag på indstiksstedet forekommer hyppigt. 

Interaktioner

 • Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.
 • Paracetamol nedsætter plasmakoncentrationen (AUC) for lamotrigin med 20 %. Mekanismen er ukendt.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af flucloxacillin pga. forhøjet risiko for metabolisk acidose med højt anion-gap.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er aktuelt stor interesse for mulige sammenhænge mellem eksponering for paracetamol under graviditeten og risiko for påvirket neurologisk udvikling af børnene såvel som risiko for et bredt udsnit af psykiatriske (ADHD og autismespektrumforstyrrelse (ASD) især) og somatiske sygdomme. Data er inkonsistente, svært omdiskuterede og de principielle underliggende metoder er lidet overbevisende. Der er ingen af disse studier, som på rimelig vis har dokumenteret en kausal sammenhæng. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af Pinex® (Pinex® Junior oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Referencer: 3711, 4137, 4138, 4142, 4211, 4225, 4245, 4246, 4247, 4248

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1 % og 6 %. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af Pinex® (Pinex® Junior oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

 


Se endvidere

Doping

 • Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.
 • Alle andre lægemiddelformer: Kan anvendes.

 

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80 % konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. 85-90 % absorberes i proksimalt i tyndtarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time, dog ca. 5 timer for depottabletter.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 30-40 %. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Paracetamolfilmovertrukne tabletter  500 mgfilmovertrukne tabletter  1000 mgtabletter med modificeret udløsning  665 mgbrusetabletter  500 mgoral suspension  24 mg/mlpulver til oral opløsning, breve  500 mgsuppositorier  125 mgsuppositorier  250 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Azorubin (carmoisin) (E122) : pulver til oral opløsning, breve 500 mg
Black PN (Brilliant Black BN) (E151) : pulver til oral opløsning, breve 500 mg
Brilliant Blue FCF (E133) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : pulver til oral opløsning, breve 500 mg
Konservering:
Natriumethylparahydroxybenzoat  (E215) : oral suspension 24 mg/ml
Smag:
Jordbær : oral suspension 24 mg/ml
Menthol : pulver til oral opløsning, breve 500 mg
Solbær : pulver til oral opløsning, breve 500 mg
Andre:
Maltitol : oral suspension 24 mg/ml
Aspartam : pulver til oral opløsning, breve 500 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg
Æblesyre : oral suspension 24 mg/ml

Tilskud

Brusetabletter (60 stk) 

 • Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med paracetamol i faste orale formuleringer ikke er mulig.

Oral suspension og suppositorier 125 mg og 250 mg 

 • Klausuleret tilskud til børn med langvarige smerter, hvor behandling med paracetamol i faste orale formuleringer ikke er mulig.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 005813
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 409193
20 stk. (blister)
21,45 9,44
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 048744
100 stk. (dåse)
38,35 2,30
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 083644
300 stk.
65,40 1,31
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg (kan dosisdisp.) 111955
100 stk.
50,95 1,53
(B) tabletter med modificeret udløsning 665 mg (kan dosisdisp.) 008453
100 stk. (dåse)
68,35 3,08
(HX18) brusetabletter 500 mg 005814
10 stk.
Udgået 14-06-2021
(HA18) brusetabletter 500 mg 433126
20 stk. (blister)
28,35 11,51
(B) brusetabletter 500 mg 550616
60 stk. (blister)
72,95 7,30
(HX18) oral suspension 24 mg/ml 550624
60 ml
ikke fast pris
(HX18) oral suspension 24 mg/ml 550673
200 ml
ikke fast pris
(HX18) pulver til oral opløsning, breve 500 mg 557907
10 stk.
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 125 mg  (junior)  550731
10 stk.
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 250 mg  (junior)  550830
10 stk.
ikke fast pris

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
HA18
Pamol Orifarm Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Orifarm" Orifarm Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Pinex TEVA, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
HX18
Pamol Orifarm Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Pinex TEVA, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
   B
Pamol Orifarm Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Krka" KRKA, Paracetamol, tabletter 500 mg
Paracetamol "Orifarm" Orifarm Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Sandoz" Sandoz, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Pinemol 2care4 Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Pinex TEVA, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Pinemol 2care4 Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 1000 mg
 
brusetabletter 500 mg
HA18
Pinex TEVA, Paracetamol, brusetabletter 500 mg
   B
Pinex TEVA, Paracetamol, brusetabletter 500 mg
 
oral suspension 24 mg/ml
Pinex Junior TEVA, Paracetamol, oral opløsning 24 mg/ml
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 17,5
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg

Præg:
PAN, 1G
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 19
filmovertrukne tabletter 1000 mg
 
 
 

Tabletter med modificeret udløsning  665 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 19
tabletter med modificeret udløsning 665 mg
 
 
 

Brusetabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 25,5 x 25,5
brusetabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780429863639/cfi/6/2!/4/2/2/2@0:0. 2021; 5th. Edition


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4137. Vajda FJE, Graham JE, Hitchcock AA et al. Antiepileptic drugs and foetal malformation: analysis of 20 years of data in a pregnancy register. Seizure. 2018; 65:6-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593875 (Lokaliseret 21. januar 2019)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4248. Damkier P. RE: "PRENATAL EXPOSURE TO ACETAMINOPHEN AND RISK FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW, META-ANALYSIS, AND META-REGRESSION ANALYSIS OF COHORT STUDIES". Am J Epidemiol. 2018; 187:2717-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192922 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4247. Damkier P, Pottegård A, dePont Christensen R et al. Annotations and reflections: pregnancy and paracetamol: methodological considerations on the study of associations between in utero exposure to drugs and childhood neurodevelopment. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016; 116:2-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224918 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4211. Veiby G, Daltveit AK, Engelsen BA et al. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol. 2014; 261:579-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449062 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4225. Chaudhry SA, Jong G, Koren G. The fetal safety of Levetiracetam: a systematic review. Reprod Toxicol. 2014; 46:40-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24602560 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4246. Feldkamp ML, Meyer RE, Krikov S et al. Acetaminophen use in pregnancy and risk of birth defects: findings from the National Birth Defects Prevention Study. Obstet Gynecol. 2010; 115:109-15, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027042 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4245. Rebordosa C, Kogevinas M, Horváth-Puhó E. Acetaminophen use during pregnancy: effects on risk for congenital abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198:178, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226618 (Lokaliseret 7. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

11.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...