Pinex®

Pinex Junior
N02BE01
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. Paracetamol

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) paracetamol. 

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg (delekærv) paracetamol.
Pinex® Junior, oral opløsning. 1 ml indeholder 24 mg paracetamol. 

Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 500 mg eller 1 g paracetamol. 

Pinex® Junior, suppositorier. 1 suppositorie indeholder 125 mg eller 250 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge ≥ 12 år og legemsvægt ≥ 50 kg. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet. Doseringsinterval: Mindst 4 timer.
 • Voksne og unge ≥ 12 år og legemsvægt < 50 kg. Dosering som hos børn.
 • Børn < 12 år. 60 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 4-6 doser. Doseringsinterval: Mindst 4 timer. Maksimalt 3 g i døgnet.

Bemærk: 

 • Spædbørn < 3 mdr. og legemsvægt < 5 kg. 40 mg/kg 3 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletter:
  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses.
  • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad.
 • Brusetabletter:
  • Brusetabletter opløses i et glas vand.
  • Kan tages med eller uden mad.
Referencer: 5989, 5988

Nedsat leverfunktion

Metaboliseres I leveren, bl.a. med dannelse af en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI), der ved terapeutiske doser metaboliseres ved glukuronidering og sulfatering.  

Øget forgiftningsrisiko ved indtag over de normale terapeutiske doser hos patienter med nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på ASA eller NSAID, hvor denne kan skyldes den COX-1-hæmmende virkning, selvom risikoen for krydsallergi er lav. Doser < 1 g paracetamol tåles generelt. 

 

Natriumindhold 

1 brusetablet indeholder 18 mmol natrium, som svarer til ca. 1,1 g natriumchlorid. 

 

Indhold af benzylalkohol  

 • Pinex® Junior oral opløsning indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Regnefejl. Der blev fejlagtigt beregnet for høj dosis til barn. Indlæggelse til observation for leverskade.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinin
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Natriumindholdet i brusetabletter og pulver til oral opløsning kan forværre ødemtendens. 

Infusionsvæske. Reaktioner og ubehag på indstiksstedet forekommer hyppigt. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pinex®
 • Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.
 • Enzyminducerende lægemidler som visse antiepileptika (phenytoin, phenobarbital, carbamazepin) kan reducere paracetamols plasma-AUC til cirka 60 %.
 • Paracetamol nedsætter plasmakoncentrationen (AUC) for lamotrigin med 20 %. Mekanismen er ukendt.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af flucloxacillin pga. forhøjet risiko for metabolisk acidose med højt anion-gap.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er aktuelt stor interesse for mulige sammenhænge mellem eksponering for paracetamol under graviditeten og risiko for påvirket neurologisk udvikling af børnene såvel som risiko for et bredt udsnit af psykiatriske (ADHD og autismespektrumforstyrrelse (ASD) især) og somatiske sygdomme. Data er inkonsistente, svært omdiskuterede og de principielle underliggende metoder er lidet overbevisende. Der er ingen af disse studier, som på rimelig vis har dokumenteret en kausal sammenhæng. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4137, 4138, 4142, 4211, 4225, 4245, 4246, 4247, 4248

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1 % og 6 %. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 


Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Pinex®.Hvis patienten indtager mere alkohol end Sundhedsstyrelsen anbefaler, øges risikoen for hepatotoksiske metabolitter.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Pinex®. 

Hvis patienten indtager mere alkohol end Sundhedsstyrelsen anbefaler, øges risikoen for hepatotoksiske metabolitter. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80 % konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. 85-90 % absorberes i proksimalt i tyndtarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time, dog ca. 5 timer for depottabletter.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 30-40 %. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
brusetabletter 500 mg, TEVA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Opløses i et glas vand.

 
filmovertrukne tabletter 500 mg, TEVA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Brusetabletter (60 stk) 

 • Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med paracetamoli faste orale formuleringer ikke er mulig.

Pinex® Junior oral opløsning samt suppositorier 125 mg og 250 mg 

 • Klausuleret tilskud til børn med langvarige smerter, hvor behandling med paracetamol i faste orale formuleringer ikke er mulig.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HX18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 091323
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 056205
20 stk.
24,75 1,74 10,43
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 056232
100 stk.
34,60 0,35 2,08
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 056250
300 stk.
70,50 0,24 1,41
(HA18) brusetabletter 500 mg 568972
20 stk. (blister)
29,85 1,99 11,96
(B) brusetabletter 500 mg 097769
60 stk. (blister)
55,55 0,93 5,56
(HX18) oral opløsning 24 mg/ml 530667
60 ml
ikke fast pris
(HX18) oral opløsning 24 mg/ml 078578
200 ml
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 125 mg 487959
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 250 mg 475327
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 500 mg 488114
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) suppositorier 1000 mg 488213
10 stk. (blister)
44,20 5,42 16,26

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
HA18
Pamol Orifarm Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Panodil Haleon Denmark, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Orifarm" Orifarm Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
HX18
Pamol Orifarm Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Panodil Haleon Denmark, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
   B
Pamol Orifarm Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Panodil Haleon Denmark, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Krka" KRKA, Paracetamol, tabletter 500 mg
Paracetamol "Medical Valley" Medical Valley, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Orifarm" Orifarm Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Sandoz" Sandoz, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Zentiva" Zentiva, Paracetamol, tabletter 500 mg
Pinemol 2care4 Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
brusetabletter 500 mg
HA18
Panodil Brus Haleon Denmark, Paracetamol, brusetabletter 500 mg
   B
Panodil Brus Haleon Denmark, Paracetamol, brusetabletter 500 mg
 
oral opløsning 24 mg/ml
Panodil Junior Haleon Denmark, Paracetamol, oral suspension 24 mg/ml
 
suppositorier 125 mg
Panodil Junior Haleon Denmark, Paracetamol, suppositorier 125 mg
 
suppositorier 250 mg
Panodil Junior Haleon Denmark, Paracetamol, suppositorier 250 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
PINEX 500, L, A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Brusetabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 23,2 x 23,2
brusetabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5989. Hauer J, Jones BL, Poplack DG et al. Pain in children: Approach to pain assessment and overview of management principles. UpToDate. 2021, https://www.uptodate.com/contents/pain-in-children-approach-to-pain-assessment-and-overview-of-management-principles?search=paracetamol%20pediatric&source=search_result&selectedTitle=4~149&usage_type=default&display_rank=3 (Lokaliseret 15. august 2023)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)


5988. Aagaard G, Molin S, Walther-Larsen et al. Akutte smerter hos børn. Dansk Pædiatrisk Selskab. 2019, https://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/Akutte_smerter_hos_b%C3%B8rn_jan2019.pdf (Lokaliseret 15. august 2023)


4137. Vajda FJE, Graham JE, Hitchcock AA et al. Antiepileptic drugs and foetal malformation: analysis of 20 years of data in a pregnancy register. Seizure. 2018; 65:6-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593875 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4248. Damkier P. RE: "PRENATAL EXPOSURE TO ACETAMINOPHEN AND RISK FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW, META-ANALYSIS, AND META-REGRESSION ANALYSIS OF COHORT STUDIES". Am J Epidemiol. 2018; 187:2717-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192922 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4247. Damkier P, Pottegård A, dePont Christensen R et al. Annotations and reflections: pregnancy and paracetamol: methodological considerations on the study of associations between in utero exposure to drugs and childhood neurodevelopment. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016; 116:2-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224918 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4211. Veiby G, Daltveit AK, Engelsen BA et al. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol. 2014; 261:579-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449062 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4225. Chaudhry SA, Jong G, Koren G. The fetal safety of Levetiracetam: a systematic review. Reprod Toxicol. 2014; 46:40-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24602560 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4246. Feldkamp ML, Meyer RE, Krikov S et al. Acetaminophen use in pregnancy and risk of birth defects: findings from the National Birth Defects Prevention Study. Obstet Gynecol. 2010; 115:109-15, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027042 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4245. Rebordosa C, Kogevinas M, Horváth-Puhó E. Acetaminophen use during pregnancy: effects on risk for congenital abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198:178, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226618 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

25.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...