Lercatio

C08CA13
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg eller 20 mg lercanidipinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 10 mg én gang dgl. mindst 15 min. før et måltid.
 • Dosis kan efter ca. 2 uger øges til 20 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Lav initialdosis. Forsigtighed ved dosisøgning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Venstre ventrikeludløbsobstruktion
 • Ubehandlet kongestiv hjerteinsufficiens
 • Ustabil angina pectoris
 • Svær hypotension
 • Akut myokardieinfarkt inden for 1 måned
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice.

Forsigtighedsregler

 • Syg sinusknude (uden pacemaker)
 • Alkohol bør undgås under behandlingen, da det kan forstærke den vasodilaterende virkning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Polyuri
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Gingival hyperplasi
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lercatio
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice er kontraindiceret.
 • En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af lercanidipin. Samtidig administration bør undgås.
 • Metoprolol reducerer biotilgængeligheden af lercanidipin med op til 50 % pga. nedsat hepatisk blodgennemstrømning. Ved kombination med beta-blokkere kan dosisjustering af lercanidipin være nødvendig.
 • Lercanidipin kan øge plasma-digoxin med op mod 33 %, og det anbefales at kontrollere S-digoxin.
 • Lercanidipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx ketoconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af lercanidipin, og samtidig administration bør undgås.
 • Induktorer af CYP3A4, fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af lercanidipin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Lercatio. Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Lercatio.  

Risikoen for hypotension øges. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer den transmembrane indstrømning af calcium til hjerte og glat muskulatur, hvilket bevirker en afslappende effekt på den vaskulære, glatte muskulatur. Som et resultat af den perifere vasodilatation nedsættes det arterielle blodtryk.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10 % (ved samtidig fødeindtagelse) pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Biotilgængeligheden er øget 3-4 gange ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-3 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid 8-10 timer. Pga. mætningskinetik øges plasmahalveringstiden med stigende døgndosis.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, HEXAL  Delekærv for nemmere indtagelse
filmovertrukne tabletter 20 mg, HEXAL  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages mindst 15 minutter før et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Lercatio
411642
100 stk. (blister)
119,95 1,20 1,20
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Lercatio
046866
100 stk. (blister)
143,60 1,44 0,72

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Lercanidipine "Orion" Orion Pharma, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
LercanidipinHCl Carefarm (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
LercanidipinHCl Omniapharm (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Lercanidipinhydrochl. Nordic P (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Lercastad STADA Nordic, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
Zanidip Recordati AB, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 10 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Lercanidipine "Orion" Orion Pharma, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
LercanidipinHCl Omniapharm (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Lercanidipinhydrochl. Nordic P (Parallelimport), Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Lercastad STADA Nordic, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
Zanidip Recordati AB, Lercanidipin, filmovertrukne tabletter 20 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
L
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
L
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

24.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...