Montelukast "Accord"

R03DC03
 
 
Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk behandling af astma som tillæg hos patienter med mild til moderat vedvarende astma, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig kontrol ved behandling med inhalationssteroider.
 • Hos astmapatienter vil der også være effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis.
 • Desuden anstrengelsesudløst astma.
 • Kan ikke anvendes til behandling af akutte astmaanfald.

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 4 mg eller 5 mg montelukast (som natrium). 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge over 15 år. 10 mg dgl. som tabletter ved sengetid.
 • Børn 6-14 år. 5 mg dgl.
 • Børn 2-5 år. 4 mg dgl. ved sengetid.
 • Bemærk:
  • Tyggetabletterne bør tages 1 time før eller 2 timer efter et måltid.
  • Tyggetabletterne skal tygges før de sluges.

Kontraindikationer

Tyggetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. De må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter*, Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hæmatom.
Artralgi.
Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Hypæstesi, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens.
Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Eosinofil hepatitis, Hepatitis  (andre former).
Eosinofil pneumoni.
Trombocytopeni.
Dysfemi, Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd, Tvangshandlinger.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.
Churg-Strauss Syndrom.

* Kun set med denne hyppighed hos voksne og unge over 15 år. 

Interaktioner

Montelukast metaboliseres via CYP3A4, CYP2C8 og i mindre grad af CYP2C9, hvorfor der er teoretisk risiko for interaktioner med fx gemfibrozil, phenytoin, phenobarbital og rifampicin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3221, 3873, 3711, 3222

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: De relative vægtjusterede dosis er under 1% og bivirkninger hos ammede børn er ikke rapporteret. 

Referencer: 3223, 3222, 3221

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Selektiv leukotrienreceptorantagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1 døgn.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer (tabletter) og ca. 2 timer (tyggetabletter).
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Montelukast og metabolitter udskilles næsten udelukkende via galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tyggetabletter 4 mg 114235
28 stk. (blister)
54,40 4,86
(B) tyggetabletter 4 mg 198396
98 stk. (blister)
41,85 1,07
(B) tyggetabletter 5 mg 112229
28 stk. (blister)
43,20 3,09
(B) tyggetabletter 5 mg 390776
98 stk. (blister)
77,55 1,58

Substitution

tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Actavis" SanoSwiss, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Teva" TEVA, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Singulair MSD, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
 
tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Actavis" SanoSwiss, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Teva" TEVA, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Singulair MSD, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tyggetabletter  4 mg

Præg:
M4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 7,8 x 11
tyggetabletter 4 mg
 
 
 

Tyggetabletter  5 mg

Præg:
M5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 9,5 x 9,5
tyggetabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3221 Cavero-Carbonell C, Vinkel-Hansen A, Rabanque-Hemândez MJ et al Fetal Exposure to Montelukast and Congenital Anomalies: A Population Based Study in Denmark Birth Defects Res 2017 109(6) 452-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28398707


3222 Nielsen LM, Shields KE, Curringham ML et al Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications J Allergy Clin Immunol 2012 129(1) 251-4 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000568


3223 Datta P, Rewers-Felkins K, Baker T et al Transfer of Montelukast into Human Milk During Lactation Breastfeed Med 2017 12 54-7 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002678


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3873 Sarkar M, Koren G, Kalra S et al Montelukast use during pregnancy: a multicentre, prospective, comparative study of infant outcomes Eur J Clin Pharmacol 2009 65(12) 1259-64 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19707749

 
 

Revisionsdato

2019-09-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...