Montelukast "Teva"

R03DC03
 
 
Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk behandling af astma som tillæg hos patienter med mild til moderat vedvarende astma, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig kontrol ved behandling med inhalationssteroider.
 • Hos astmapatienter vil der også være effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis.
 • Desuden anstrengelsesudløst astma.
 • Kan ikke anvendes til behandling af akutte astmaanfald.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg montelukast (som natrium). 

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 4 mg eller 5 mg montelukast (som natrium). 

Granulat. 1 brev indeholder 4 mg montelukast (som natrium). 

Doseringsforslag

Tabletter og tyggetabletter 

 • Voksne og unge over 15 år. 10 mg dgl. som tabletter.
 • Børn 6-14 år. 5 mg dgl.
 • Børn 2-5 år. 4 mg dgl.
 • Bemærk:
  • Tabletter:
   • Tabletterne tages med et glas vand.
   • Tabletterne kan knuses.
   • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
   • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
   • Kan tages med eller uden mad.
  • Tyggetabletter:
   • Tygetabletterne skal tygges før de sluges.
   • Tygetabletterne kan knuses.
   • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
   • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
   • Tages 1 time før eller 2 timer efter mad.
  • Dosis tages normalt om aftenen.

 

Granulat 

 • Børn 6 mdr.-5 år. 4 mg dgl.
 • Bemærk:
  • Granulatet kan indtages blandet med kold eller tempereret blød mad (fx æblemos).
  • Dosis tages normalt om aftenen.
  • Erfaring savnes vedr. børn under 6 mdr.

Nedsat leverfunktion

Singulair® tyggetabletterne indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Kontraindikationer

Tyggetabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).  

Forsigtighedsregler

Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Utilpashed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion) Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper Myalgi  (herunder muskelkramper)
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet Abnorme drømme  (herunder mareridt), Døsighed, Enuresis nocturna hos børn, Søvngængeri, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hæmatom, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Hjerte Palpitationer
Immunsystemet Angioødem
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Tremor
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær Tics
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Lever og galdeveje Eosinofil hepatitis, Hepatitis  (andre former)
Psykiske forstyrrelser Dysfemi, Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd, Tvangshandlinger
Luftveje, thorax og mediastinum Churg-Strauss Syndrom, Eosinofil pneumoni
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Erythema nodosum

Tabellen bygger på indberetninger efter markedsføring for behandling med tabletter. I kliniske studier er set følgende almindelige bivirkninger (hos 1-10 %): 

 • Voksne og unge over 15 år: Abdominalsmerter, hovedpine.
 • Børn 6-14 år: Hovedpine.
 • Børn 2-5 år: Abdominalsmerter, tørst.
 • Børn ½-2 år: Dermatitis, diarré, eksem, hyperaktivitet.

 

Ved forekomst af neurologiske eller psykiske bivirkninger bør behandlingen genovervejes. 

Interaktioner

Montelukast metaboliseres via CYP3A4, CYP2C8 og i mindre grad af CYP2C9, hvorfor der er teoretisk risiko for interaktioner med fx gemfibrozil, phenytoin, phenobarbital og rifampicin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Singulair® tyggetabletterne kan indeholde benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3221, 3222, 3711, 3873

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: De relative vægtjusterede dosis er under 1 % og bivirkninger hos ammede børn er ikke rapporteret. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Singulair® tyggetabletterne kan indeholde benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  

Referencer: 3223, 3222, 3221

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Selektiv leukotrienreceptorantagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1 døgn.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer (tabletter) og ca. 2 timer (tyggetabletter).
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Montelukast og metabolitter udskilles næsten udelukkende via galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys og fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

tyggetabletter 4 mg, TEVA  Ingen kærv
tyggetabletter 5 mg, TEVA  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages 1 time før eller 2 timer efter mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

Tygges.

 
filmovertrukne tabletter 10 mg, TEVA  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 379226
30 stk. (blister)
47,60 1,59 1,59
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg 490650
100 stk. (blister)
117,35 1,17 1,17
(B) tyggetabletter 4 mg 530892
100 stk. (blister)
92,30 0,92 2,31
(B) tyggetabletter 5 mg 377591
100 stk. (blister)
103,95 1,04 2,08
(B) granulat 4 mg 374873
30 stk.
Udgået 29-05-2023

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Accord" Accord, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
Singulair Organon Denmark, Montelukast, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Accord" Accord, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Singulair Organon Denmark, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
 
tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Accord" Accord, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Singulair Organon Denmark, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
 
granulat 4 mg
Montegran (Parallelimport), Montelukast, granulat 4 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
93, 7426
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,6 x 8,6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Tyggetabletter  4 mg

Præg:
93, 7424
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Spættet
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tyggetabletter 4 mg
 
 
 

Tyggetabletter  5 mg

Præg:
93, 7425
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Spættet
Mål i mm: 8 x 8
tyggetabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3221. Cavero-Carbonell C, Vinkel-Hansen A, Rabanque-Hemândez MJ et al. Fetal Exposure to Montelukast and Congenital Anomalies: A Population Based Study in Denmark. Birth Defects Res. 2017; 109(6):452-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28398707 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3223. Datta P, Rewers-Felkins K, Baker T et al. Transfer of Montelukast into Human Milk During Lactation. Breastfeed Med. 2017; 12:54-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002678 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3222. Nielsen LM, Shields KE, Curringham ML et al. Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications. J Allergy Clin Immunol. 2012; 129(1):251-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000568 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3873. Sarkar M, Koren G, Kalra S et al. Montelukast use during pregnancy: a multicentre, prospective, comparative study of infant outcomes. Eur J Clin Pharmacol. 2009; 65(12):1259-64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19707749 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...