Isosorbidmononitrat "2care4"

C01DA14
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 60 mg (delekærv) isosorbidmononitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl.
 • Dernæst sædvanligvis 60 mg 1 gang dgl.
 • Ved behov kan dosis øges til 120 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletter med delekærv kan deles og herefter synkes.
 • Depottabletterne må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock, medmindre der sikres et tilstrækkeligt højt slutdiastolisk tryk i venstre ventrikel
 • Akut kredsløbssvigt (shock, vaskulært svigt)
 • Konstriktiv pericarditis
 • Pericardial tamponade
 • Restriktiv kardiomyopati
 • Anvendelse af riociguat og fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Signifikant anæmi, hypotension med eller uden andre shocktegn, signifikant cerebrovaskulær lidelse, hypotyreose eller andre lidelser, som er følsomme for virkninger af hypotension
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati, nedsat minutvolumen pga. risiko for akut synkope.
 • Forhøjet intrakranielt tryk pga. venedilatation.
 • For at modvirke toleransudvikling bør der kun indtages 1 dosis pr. døgn.

Bivirkninger

Initialt kortvarig pulserende hovedpine, rødme i ansigtet og svimmelhed, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Hud og subkutane væv Rødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi, Forværring af angina pectoris
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis Allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension

Interaktioner

Anden medicin sammen med Isosorbidmononitrat "2care4"
 • Samtidig anvendelse af riociguat er kontraindiceret pga. risiko for hypotension.
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og kan medføre alvorlige bivirkninger som synkope eller myokardieinfarkt. Må ikke anvendes samtidigt.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Isosorbidmononitrat "2care4". Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Isosorbidmononitrat "2care4".  

Risikoen for hypotension øges. 

Farmakodynamik

Nitrater øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 90-100 %.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 60 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Må ikke opslæmmes.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) depottabletter 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 185136
100 stk. (blister)
424,10 4,34 2,89

Substitution

depottabletter 60 mg
Imdur Navamedic AB, Isosorbidmononitrat, depottabletter 60 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  60 mg  (2care4)

Præg:
IM, 60
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,1 x 13,1
depottabletter 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...