Metoclopramide "Orion"

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

Kortvarig profylakse og behandling af: 

 • postoperativ kvalme og opkastning
 • kvalme og opkastning ved migræneanfald.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg højst 3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes, selv i tilfælde af opkastning.

 

Indtagelse: 

 • Tabletterne kan knuses.
 • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Parkinsons sygdom
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år pga. øget risiko for neurologiske bivirkninger, fx ekstrapyramidale gener og tics.
 • Risiko for antikolinerg belastning. Metoclopramid er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Akatisi, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Hypotension  (især efter i.v. indgift)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi  (især efter i.v. indgift)
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni  (herunder synsforstyrrelser og okulogyration)
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Galaktoré
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi
Hjerte AV-blok*, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Nervesystemet Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre)
Psykiske forstyrrelser Suicidaltanker
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypovolæmisk shock, Synkope*

* Ses især efter i.v. indgift. 

 • Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4149, 5551

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin-D2-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige binding til 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, tilsyneladende af CYP2D6.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 30-100 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter (i.m.).

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 10 mg, Orion Pharma  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 378970
30 stk. (blister)
52,35 1,75 5,24
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 543937
50 stk. (blister)
116,00 2,32 6,96
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 418108
100 stk. (blister)
153,50 1,54 4,61

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Metoclopramide "Orifarm" Orifarm Generics, Metoclopramid, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5551. Sun L, Xi Y, Wen X et al. Use of metoclopramide in the first trimester and risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34543335/ (Lokaliseret 1. december 2021)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)


4149. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2005; 61(12):899-906, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16328314 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...