Metoclopramide "Orion"

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

Kortvarig profylakse og behandling af: 

 • postoperativ kvalme og opkastning
 • kvalme og opkastning ved migræneanfald.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg højst 3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes, selv i tilfælde af opkastning.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosis nedsættes til 25% af normaldosis. 

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50% af normaldosis ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Parkinsons sygdom
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år pga. øget risiko for neurologiske bivirkninger, fx ekstrapyramidale gener og tics.
 • Risiko for antikolinerg belastning. Metoclopramid er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Mundtørhed.
Kraftesløshed.
Akatisi, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme.
Depression.
Hypotension  (især efter i.v. indgift).
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi  (især efter i.v. indgift).
Hyperprolaktinæmi.
Synsforstyrrelser.
Hypersensitivitet.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration.
Hallucinationer.
Amenoré.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kramper.
Konfusion.
Ikke kendt hyppighed Methæmoglobinæmi.
AV-blok*, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi).
Malignt neuroleptikasyndrom.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)*.
Forlænget QT-interval.
Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre).
Suicidaladfærd.
Gynækomasti.
Hypertension, Synkope*.

* Ses især efter i.v. indgift. 

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin. 

Interaktioner

 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 

Referencer: 3711, 4149, 5551

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin-D2-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige binding til 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, tilsyneladende af CYP2D6.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 30-100%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter (i.m.).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 378970
30 stk. (blister)
65,30 2,18 6,53
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 543937
50 stk. (blister)
68,00 1,36 4,08
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 418108
100 stk. (blister)
94,90 0,95 2,85

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Metoclopramide "Orifarm" Orifarm Generics, Metoclopramid, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 7,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


5551. Sun L, Xi Y, Wen X et al. Use of metoclopramide in the first trimester and risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34543335/ (Lokaliseret 1. december 2021)


4149. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2005; 61(12):899-906, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16328314 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

01.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...