Metoclopramide "Accord"

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

Kortvarig profylakse og behandling af: 

 • postoperativ kvalme og opkastning
 • kvalme og opkastning ved migræneanfald.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg højst 3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes, selv i tilfælde af opkastning.

 

Indtagelse: 

 • Tabletterne kan knuses.
 • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

 • Ved nedsat nyrefunktion (GFR 15-60 ml/min) bør dosis halveres til 5 mg x 3 dgl.
 • Ved svært nedsat nyrefunktion (GFR < 15 ml/min) bør dosis reduceres med 75 % til 5 mg x 1-2 dgl.
 • Dosis kan øges til max 10 mg x 3 dgl. under hensyntagen til eventuelle bivirkninger.

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Parkinsons sygdom
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år pga. øget risiko for neurologiske bivirkninger, fx ekstrapyramidale gener og tics.
 • Risiko for antikolinerg belastning. Metoclopramid er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Akatisi, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Hypotension  (især efter i.v. indgift)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi  (især efter i.v. indgift)
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni  (herunder synsforstyrrelser og okulogyration)
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Galaktoré
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi
Hjerte AV-blok*, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Nervesystemet Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre)
Psykiske forstyrrelser Suicidaltanker
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypovolæmisk shock, Synkope*

* Ses især efter i.v. indgift. 

 • Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Metoclopramide "Accord"
 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.
 • Metoclopramids virkning kan i kombination med rifampicin nedsættes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4149, 5551

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Metoclopramide "Accord".Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Metoclopramide "Accord". 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin-D2-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige binding til 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, tilsyneladende af CYP2D6.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 30-100 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter (i.m.).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 10 mg, Accord  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Metoclopramide "Accord"
496047
20 stk. (blister)
110,30 5,52 16,54
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Metoclopramide "Accord"
534188
30 stk. (blister)
116,95 3,90 11,70
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Metoclopramide "Accord"
433648
50 stk. (blister)
116,95 2,34 7,02
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Metoclopramide "Accord"
170945
100 stk. (blister)
157,00 1,57 4,71

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  10 mg

Præg:
BD
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5551. Sun L, Xi Y, Wen X et al. Use of metoclopramide in the first trimester and risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34543335/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.sciencedirect.com/book/9780323653756/drug-induced-ocular-side-effects#book-info (Lokaliseret 26. oktober 2023)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 23. oktober 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 26. oktober 2023)


4149. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2005; 61(12):899-906, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16328314 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...