Bilastin "Paranova"

R06AX29
 
 

Non-sederende antihistamin med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg bilastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

20 mg 1 gang dgl. 

 

Børn 6-12 år med kropsvægt over 20 kg 

10 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

  • Skal indtages en time før eller 2 timer efter føde eller frugtjuice.
  • Ingen egnede formuleringer til børn under 12 år.
  • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og med kropsvægt under 20 kg.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, Grenblok.
Tinnitus.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Ekg-forandringer, Forhøjet triglycerid, Forlænget QT-interval.
Angst, Somnolens.
Dyspnø.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).

Interaktioner

  • Bilastin er et P-glykoprotein substrat. Ved moderat eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan P-glykoproteinhæmmere (fx ciclosporin, diltiazem, erythromycin, ritonavir) øge plasmakoncentrationen af bilastin, og kombination bør undgås.
  • Bilastin er et substrat for Organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2, der bl.a. findes i den luminale del af tarmepitelcellerne og hepatocyternes sinusoidal membran). Hæmmere af - eller andre substrater for OATP1A2 (fx rifampicin, ritonavir, visse typer frugtjuice) kan potentielt nedsætte biotilgængeligheden af bilastin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Bilastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

 

Farmakokinetik

  • Gennemsnitlig oral biotilgængelighed 61%. Samtidigt fødeindtag reducerer biotilgængeligheden med 30%.
  • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,3 timer.
  • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
  • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
  • Metaboliseres næsten ikke - 95% udskilles uomdannet.

Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 040351
30 stk. (blister)
127,10 4,24

Substitution

tabletter 20 mg
Bilaska (Parallelimport), Bilastin, tabletter 20 mg
Bilastin "2care4" (Parallelimport), Bilastin, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  20 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 10,3
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...