Bilastin "Paranova"

R06AX29
 
 

Non-sederende antihistamin med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg bilastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

20 mg 1 gang dgl. 

 

Børn 6-12 år med kropsvægt over 20 kg 

10 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

  • Ingen egnede formuleringer til børn under 12 år.
  • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år og med kropsvægt under 20 kg.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, Grenblok
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Gastritis, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes simplex
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forhøjet triglycerid, Forlænget QT-interval Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Tørst, Øget appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Somnolens Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Nasal irritation
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bilastin "Paranova"
  • Bilastin er et P-glykoprotein substrat. Ved moderat eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan P-glykoproteinhæmmere (fx ciclosporin, diltiazem, erythromycin, ritonavir) øge plasmakoncentrationen af bilastin, og kombination bør undgås.
  • Bilastin er et substrat for Organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2, der bl.a. findes i den luminale del af tarmepitelcellerne og hepatocyternes sinusoidal membran). Hæmmere af - eller andre substrater for OATP1A2 (fx rifampicin, ritonavir, visse typer frugtjuice) kan potentielt nedsætte biotilgængeligheden af bilastin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Bilastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

 

Farmakokinetik

  • Gennemsnitlig oral biotilgængelighed 61 %. Samtidigt fødeindtag reducerer biotilgængeligheden med 30 %.
  • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,3 timer.
  • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
  • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
  • Metaboliseres næsten ikke - 95 % udskilles uomdannet.

Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug

 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 20 mg, Parallelimport (Paranova Danmark)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages 1 time før eller 2 timer efter mad.

OBS

Skal tages 1 time før eller 2 timer efter frugtjuice 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 20 mg  (Paranova Danmark)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 20 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 040351
30 stk. (blister)
138,30 4,61 4,61

Substitution

tabletter 20 mg
Bilaska (Parallelimport), Bilastin, tabletter 20 mg
Bilastin "2care4" (Parallelimport), Bilastin, tabletter 20 mg
Bilastin "Nordic Prime" (Parallelimport), Bilastin, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  20 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,2 x 10,3
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...