Tamsulosin "Krka"

G04CA02
 
 
Adrenergt α-receptorblokerende middel med virkning på postsynaptiske α1a-receptorer. Nedsætter den uretrale modstand.

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi i perioden inden operation. 

Dispenseringsform

Kapsler med modificeret udløsning. 1 kapsel indeholder 0,4 mg tamsulosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,4 mg dgl. om morgenen. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Tages i stående eller siddende stilling.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslerne må ikke åbnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-10 ml/min.

  Forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion med GFR < 10 ml/min. pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i kombination med stærke CYP3A4-hæmmere som fx itraconazol. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved postural hypotension eller til patienter, som reagerer kraftigt hæmodynamisk på andre α1-receptorantagonister.
 • Patienter i tamsulosin-behandling, der opereres for grå stær, kan under operationen udvikle "Intraoperative Floppy Iris Syndrome" (IFIS).
  Det kan derfor være nødvendigt at ændre den kirurgiske teknik, fx til brug af iriskroge, irisdilatatorring eller andet viscoelastikum.
  Der er ikke sikker gavnlig effekt af at seponere eller pausere med tamsulosin inden operationen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Ejakulationsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Diarré, Gastro-intestinale gener, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Unormal ejakulation
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Vaskulære sygdomme Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier, Atrieflimren Takykardi
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Det reproduktive system og mammae Testikelsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tamsulosin "Krka"
 • Tamsulosin omsættes af CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere (som fx itraconazol) og i svagere grad sammen med en CYP2D6-hæmmer (fx paroxetin), kan forøge eksponeringen af tamsulosin. Kombinationen anbefales derfor ikke til patienter, der tager en stærk CYP3A4-hæmmer, og skal anvendes med forsigtighed til patienter, der tager en stærk CYP2D6-hæmmer. 
 • Tamsulosin skal anvendes med forsigtighed til patienter, der tager en moderat CYP3A4-hæmmer (fx erythromycin) eller en moderat CYP2D6-hæmmer (fx terbinafin), eller til patienter der er langsomme omdannere af CYP2D6.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Tamsulosin "Krka" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Tamsulosin "Krka" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

α-1-receptorantagonist. De kliniske symptomer ved benign prostatahypertrofi er ikke kun relateret til størrelsen af prostata, men også til sympatomimetiske nerveimpulser, da stimulation af de postsynaptiske α-receptorer øger spændingen i den glatte muskulatur i de nedre urinveje. Behandling med tamsulosin virker afslappende på muskulaturen i prostata og urethra og forbedrer dermed urinflowet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %. Absorptionen forsinkes ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Kapsler med modificeret udløsning (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg, KRKA  
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Tages i stående eller siddende stilling.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg (kan dosisdisp.)
Tamsulosin "Krka"
423429
30 stk. (blister)
150,35 5,01 5,01
(B) kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg (kan dosisdisp.)
Tamsulosin "Krka"
122707
100 stk. (blister)
174,35 1,74 1,74

Substitution

kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Miktosan Sandoz, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Omnic Astellas Pharma, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Omnistad STADA Nordic, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Tamsulosin "Teva" TEVA, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
Tamsunic 2care4 Generics, Tamsulosin, kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Kapsler med modificeret udløsning  0,4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Orange
Mål i mm: 6,4 x 19,3
kapsler med modificeret udløsning 0,4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...