Azithromycin "2care4"

J01FA10
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af azithromycinfølsomme bakterier, fx: 

 • Øvre- og nedre luftvejsinfektioner
 • Hud- og bindevævsinfektioner
 • Infektioner med Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg azithromycin (som dihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 45 kg 

 • Sædvanligvis
  Totaldosis 1.500 mg givet som:
  • Enten
   • 500 mg 1 gang i dgl.
   • Behandlingsvarighed: 3 dage.
  • Eller
   • Initialt 1. dag: 500 mg 1 gang.
   • Derefter 2.-5. dag: 250 mg 1 gang dgl.
   • Samlet behandlingsvarighed: 5 dage.
 • Chlamydia urethritis og cervicitis
  • 1.000 mg som engangsdosis.
 • Urogenital infektion med Mycoplasma genitalium
  • Initialt 1. dag: 500 mg 1 gang dgl.
  • Derefter 2.-5. dag: 250 mg 1 gang dgl.
  • Samlet behandlingsvarighed: 5 dage.

Bemærk: 

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-10 ml/min.

  En stigning i AUC på 33% for azithromycin er set ved GFR < 10 ml/min. Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Samtidig behandling med sekalealkaloider.

Forsigtighedsregler

 • Hvis der opstår allergiske reaktioner, skal azithromycin seponeres. De allergiske symptomer kan komme igen efter seponering.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Almindelige (1-10 %) Eosinofili, Monocytose.
Synsforstyrrelser, Synstab.
Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Nedsat lymfocyttal, Nedsat serum-bicarbonat.
Artralgi.
Hovedpine.
Anorexia nervosa.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Neutropeni.
Oral candidiasis.
Smerter.
Hepatitis.
Angioødem*, Ansigtsødem, Hypersensitivitet.
Candidiasis, Infektioner.
Forhøjet serum-bicarbonat.
Hyperchloridæmi, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi.
Artritis, Rygsmerter.
Paræstesier.
Nervøsitet.
Nyresmerter.
Metroragi, Testikelsygdom.
Dyspnø, Pneumoni.
Dermatitis.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Høretab, Tinnitus.
Kolestase, Leverpåvirkning.
Stevens-Johnsons syndrom.
Hypæstesi.
Depersonalisering.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose*, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Fotosensibilitet.
Ikke kendt hyppighed Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Arytmier, Torsades de pointes-takykardi.
Sløret syn.
Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Fulminant hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget QT-interval.
Forværret myasthenia gravis, Kramper.
Aggressivitet, Angst, Delirium, Hallucinationer, Hyperaktivitet.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis.
Erythema multiforme.
Hypotension, Synkope.

* Ved allergiske reaktioner, herunder akut generaliseret eksantematøs pustulose og DRESS, skal azithromycin seponeres. Se Forsigtighedsregler

Interaktioner

 • Azithromycin kan muligvis øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Absorptionen af azithromycin hæmmes ved samtidig indgift af antacida.
 • Azithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Azithromycin kan øge koncentrationen af:
  • ciclosporin
  • colchicin
  • digoxin
  • pimozid
  • tacrolimus
 • Forsigtighed ved administration af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, fx amiodaron og andre klasse IA og III antiarytmika samt ved behandling med warfarin.
 • Azithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 7.500 eksponerede gravide, heraf mere end 6.000 1. trimester-eksponerede, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Referencer: 3711, 3717, 3725, 3727, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den vægtjusterede dosis er ca. 5%, og barnet vil tilføres doser væsentligt under anbefalede terapeutiske doser. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus
  • Gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • Enkelte små gramnegative stave, således på:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter spp.
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi
  • Desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Mycoplasma genitalium
   • Chlamydophila psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydia pneumoniae.
 • Da der er total krydsresistens mellem alle makroliderne, anvendes erythromycin til følsomhedsbestemmelse.

Farmakokinetik

 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet med galden og ca. 12% gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 35%. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg  (2care4) 433596
6 stk. (blister)
431,00 71,83 86,20

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Azithromycin "Jubilant" Jubilant, Azithromycin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Azithromycin "Nordic Prime" (Parallelimport), Azithromycin, filmovertrukne tabletter 250 mg
Zithromax (Parallelimport), Azithromycin, filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)


3725. Bérard A, Sheehy O, Zhao JP et al. Use of macrolides during pregnancy and the risk of birth defects: a population-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015; 24(12):1241-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26513406 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3727. Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012; 35(7):589-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3717. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG et al. Antibiotics potentially used in response to bioterrorism and the risk of major con-genital malformations. Paediatr Perinat Epidemiol. 2009; 23(1):18-28, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228311 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...