Methotrexat (inflammatoriske reumatiske sygdomme)

L01BA, L04AX

Revideret: 08.02.2023

Methotrexat er en folsyreantagonist, idet stoffet binder og inaktiverer enzymet dihydrofolatreduktase, hvilket medfører mangel på tetrahydrofolat (calciumfolinat) og dermed hæmning af DNA-syntesen.
Baggrunden for den antiinflammatoriske virkning af methotrexat i lav dosering er kun delvist afklaret, men effekten er veldokumenteret. Sammenlignende undersøgelser har vist, at stoffet er bedre end andre csDMARD. 

Anvendelsesområder

Iværksættelse af methotrexatbehandling er en specialistopgave. 

 

Methotrexat er førstevalg ved reumatoid artritis, tidlig opstart og hurtig optitrering er essentiel.
Lavdosis methotrexatbehandling (≤ 25 mg/uge) kan tillige anvendes ved psoriasis artritis, juvenil kronisk artritis og reaktiv artritis i perifere led. Ved andre immuninflammatoriske bindevævssygdomme, herunder steroidresistent polymyalgia rheumatica, kæmpecellearteritis, øvrige vasculitissyndromer, poly- og dermatomyositis samt sklerodermi, hviler anvendelsen på et løsere dokumentationsgrundlag.
Crohns sygdom, se Inflammatoriske tarmsygdomme.
Antineoplastisk kemoterapi, se Antineoplastiske midler

Behandlingsvejledning

Lavdosis methotrexat, dvs. 5-25 mg 1 gang ugentligt oralt, anvendes ved psoriasis, reumatoid artritis og andre immuninflammatoriske sygdomme. Ved reumatoid artritis er der holdepunkter for, at nogle patienter, der ikke responderer på oral behandling, vil opnå remission på parenteral behandling. 

 

Initialdosis er sædvanligvis 10 (15) mg 1 gang ugentligt oralt, som øges med 2,5 mg hver 14. dag til højest tolererede dosis, optimalt 25 (30) mg 1 gang ugentligt. Ved insufficient effekt kan skiftes til subkutan injektion i samme dosering. Værdier angivet i parentes angiver mulige afvigelser i startdosis, titreringshastighed og slutdosis hos patienter med fx høj alder, lav vægt, polyfarmaci. Der kan ikke gives regler for behandlingens varighed. 

Ved reumatoid artrit og psoriasis artrit indtræder effekten dog oftest først i løbet af 2-4 måneder jvf. https://danskreumatologi.dk/laegemidler/methotrexat/.  

 

Methotrexat medfører folinsyremangel hos ca. 30 % af patienterne, hvilket kan medføre bivirkninger i form af kvalme, blærer i munden og hårtab. Methotrexat behandlingen bør derfor kombineres med folsyre, 1 mg dgl., undtagen på methotrexatdagen eller 5-10 mg pr. uge, som tages en anden dag end methotrexatdagen. Se endvidere Folsyre

Patientsikkerhed

Methotrexat er ofte involveret i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Forveksling af dag- og ugedosering
  • Manglende vurdering af risikopatienter
  • Udebleven kontrol af hvide blodlegemer og blodplader
  • Bivirkninger
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Manglende opfølgning på blodprøvekontrol
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration/udlevering.

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl, som de pågældende lægemidler har været involveret i. 

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set: Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 0,5 ml   450,20 56,28
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 0,75 ml   328,60 41,08
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1 ml   274,50 34,31
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1 stk. (0,375 ml)   214,40 71,47
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1,25 ml   224,92 28,12
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1,5 ml   191,90 23,99
Methotrexat Emthexate
TEVA
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   2,02 2,02
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 7,5 mg (0,15 ml)  (7,5 mg) 1.297,67 64,88
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 10 mg (0,20 ml)  (10 mg) 1.045,25 52,26
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 12,5 mg (0,25 ml)  (12,5 mg) 865,00 43,25
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 15 mg (0,30 ml)  (15 mg) 761,00 38,05
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 17,5 mg (0,35 ml)  (17,5 mg) 646,86 32,34
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 20 mg (0,40 ml)  (20 mg) 621,75 31,09
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 22,5 mg (0,45 ml)  (22,5 mg) 559,56 27,98
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 25 mg (0,50 ml)  (25 mg) 509,40 25,47
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 30 mg (0,60 ml)  (30 mg) 434,58 21,73
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg 1 stk.   214,40 71,47
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg 4 stk.   201,79 67,26
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 1 stk.   230,45 57,61
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 4 stk.   217,81 54,45
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 4 stk.   209,30 52,33
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 4 stk.   209,19 52,30
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg 1 stk.   238,45 47,69
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg 4 stk.   225,81 45,16
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 1 stk.   246,45 41,08
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 4 stk.   233,83 38,97
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 4 stk.   230,26 38,38
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 4 stk.   230,16 38,36
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 1 stk.   249,80 35,69
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 4 stk.   237,16 33,88
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 4 stk.   236,83 33,83
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 1 stk.   274,50 34,31
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 4 stk.   261,86 32,73
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 4 stk.   257,69 32,21
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 4 stk.   257,33 32,17
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 1 stk.   277,80 30,87
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 4 stk.   265,20 29,47
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 6 stk.   263,80 29,31
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 1 stk.   281,15 28,12
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 4 stk.   268,54 26,85
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 4 stk.   268,20 26,82
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  30 mg 1 stk.   287,85 23,99
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,15 ml  (7,5 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,25 ml  (12,5 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,15 ml  (7,5 mg) 214,40 71,47
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,2 ml  (10 mg) 230,45 57,61
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,3 ml  (15 mg) 251,80 41,97
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,4 ml  (20 mg) 274,50 34,31
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,5 ml  (25 mg) 281,15 28,12
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,45 ml  (22,5 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,4 ml  (20 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,3 ml  (15 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,5 ml  (25 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,35 ml  (17,5 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,25 ml  (12,5 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,35 ml  (17,5 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,2 ml  (10 mg)
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,6 ml  (30 mg) 287,85 23,99
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,45 ml  (22,5 mg)
Methotrexat Methotrexat "Mashal"
Mashal
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   1,76 1,76
Methotrexat Methotrexat "Sandoz"
Sandoz
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   3,35 3,35
Methotrexat Methotrexate "Accord"
Accord
tabletter  2,5 mg 100 stk. (unit-dose)   1,10 1,10
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg 4 stk.   110,99 37,00
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 4 stk.   122,59 30,65
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg 4 stk.   133,46 26,69
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 4 stk.   136,10 22,68
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 4 stk.   142,25 20,32
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 4 stk.   147,95 18,49
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 4 stk.   152,34 16,93
Methotrexat Nordimet
Nordic Drugs
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 4 stk.   171,41 17,14
Methotrexat Trexan®
Orion Pharma
tabletter  2,5 mg 100 stk.   3,51 3,51

Referencer

5803. Kerschbaumer A, Sepriano A, Bergstra SA et al. Efficacy of synthetic and biological DMARDs: a systematic literature review informing the 2022 update of the EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2023; 82(1):95-106, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36368906/ (Lokaliseret 8. februar 2023)

 

5802. García-González CM, Baker J. Treatment of early rheumatoid arthritis: Methotrexate and beyond. Curr Opin Pharmacol. 2022; 64, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35453032/ (Lokaliseret 8. februar 2023)

 

5804. Xu J, Xiao L, Zhu J et al. Methotrexate use reduces mortality risk in rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Semin Arthritis Rheum. 2022; 55, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35671648/ (Lokaliseret 8. februar 2023)

 

5805. Grosen A, Bellaguarda E, Nersting J. Low-dose Methotrexate Therapy Does Not Affect Semen Parameters and Sperm DNA. Inflamm Bowel Dis. 2022; 28(7):1012-18, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463329/ (Lokaliseret 8. februar 2023)

 

3613. Dansk Reumatologisk Selskab. Reumatoid Artritis - Klinisk Retningslinje. 2018, http://www.danskreumatologiskselskab.dk/index.php?id=110 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

1742. Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6):960-77, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28264816/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

3480. Hazlewood GS1, Barnabe C, Tomlinson G et al. Methotrexate monotherapy and methotrexate combination therapy with traditional and biologic disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis: A network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27571502 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

4564. Götestam Skorpen C, Hoeltzenbein M, Tincani A et al. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation. Ann Rheum. 2016; 75:795-810, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26888948 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2801. Østensen M, Andreoli L, Brucato A et al. State of the art: Reproduction and pregnancy in rheumatic diseases. Autoimmun Rev. 2015; 14:376-86, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25555818 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2302. Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E et al. No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study. Rheumatology. 2014; 53(4):757-63, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369411 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1828. Chen J, Veras MM, Liu C et al. Methotrexate for ankylosing spondylitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 2, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23450553 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

2304. Østensen M, Förger F. How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy?. Curr Opin Pharmacol. 2013; 13(3):470-5, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522967 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1820. Pincus T, Cronstein B, Braun J. Methotrexate - the anchor drug - an introduction. Clin Exp Rheumatol. 2010; 28:1-2, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044424 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

1826. Katchamart W, Trudeau J, Phumethum V et al. Methotrexate monotherapy versus methotrexate combination therapy with non-biologic disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 4, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393970 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...