Interleukin-6-receptor-hæmmere (biologiske antireumatika)

L04AC

Revideret: 13.02.2023

Interleukin-6 er et proinflammatorisk cytokin, der bl.a. produceres af makrofager og spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis og kæmpecellearteritis. Interleukin-6-receptoren forekommer dels på celleoverflader og dels i en opløselig form. 

 

Tocilizumab er et humaniseret antistof, der binder sig til IL-6 receptorer. Det er vist, at tocilizumab i kombination med methotrexat har en sygdomsaktivitetsdæmpende effekt hos patienter med reumatoid artritis. Både hos patienter med utilstrækkelig effekt af methotrexat og hos patienter med utilstrækkelig effekt af TNF-hæmmer. 

I modsætning til TNF-hæmmerne har studier vist, at tocilizumab som monoterapi er lige så effektivt som tocilizumab i kombination med methotrexat mht. sygdomskontrol vurderet ved antal hævede og ømme led. Sygdomskontrol uden radiologisk progression blev dog opnået signifikant hyppigere blandt patienter i kombinationsbehandlingen.  

 

Sarilumab er et humant monoklonalt antistof, der binder sig til IL-6 receptorer. Sarilumab bruges til behandling af moderat til svær reumatoid artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat hos patienter med utilstrækkelig effekt af tidligere behandling med konventionel DMARD. 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med methotrexat til behandling af aktiv reumatoid artritis hos voksne, hvor der har været utilstrækkelig effekt af konventionel mono- og kombinationsterapi, eller hvor behandlingen har medført uacceptable bivirkninger. Kan anvendes alene, såfremt methotrexat ikke kan anvendes. Hæmning af IL-6 receptoren har vist steroidreducerende effekt ved kæmpecellearteritis. 

 

Behandling med sarilumab og tocilizumab er en specialistopgave. 

Se endvidere Antiinflammatoriske og antireumatiske midler

 

Siltuximab, se Interleukin-6-hæmmere (Immunsupprimerende midler). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Sarilumab Kevzara
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 2 stk.   4.351,28 414,82
Sarilumab Kevzara
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg 2 stk.   4.351,28 311,12
Sarilumab Kevzara
Sanofi
injektionsvæske, opl. i sprøjte  200 mg 1 stk.   4.359,70 311,72
Tocilizumab RoActemra
Roche
injektionsvæske, opl. i pen  162 mg 4 stk.   2.379,44 293,76
Tocilizumab RoActemra
Roche
injektionsvæske, opl. i sprøjte  162 mg 4 stk.   2.379,44 293,76
Tocilizumab RoActemra
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 4 ml   278,25 278,25
Tocilizumab RoActemra
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 10 ml   273,75 273,75
Tocilizumab RoActemra
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 20 ml   271,51 271,51

Referencer

3491. Rubbert-Roth A, Furst DE, Nebesky JM et al. A Review of Recent Advances Using Tocilizumab in the Treatment of Rheumatic Diseases. Rheumatol Ther. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29502236 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3493. Berti A, Cornec D, Medina Inojosa JR et al. Treatments for giant cell arteritis: Meta-analysis and assessment of estimates reliability using the fragility index. Semin Arthritis Rheum. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29496228 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3494. Mollan SP, Horsburgh J, Dasgupta B. Profile of tocilizumab and its potential in the treatment of giant cell arteritis. Eye Brain. 2018; 10:1-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29416384 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3667. Bermejo I, Ren S, Simpson E et al. Sarilumab for Previously-Treated Moderate or Severe Rheumatoid Arthritis: An Evidence Review Group Perspective of a NICE Single Technology Appraisal. Pharmacoeconomics. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29882210 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3668. Genovese MC, van Adelsberg J, Fan C et al. Two years of sarilumab in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to MTX: safety, efficacy and radiographic outcomes. Rheumatology (Oxford). 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746672 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3669. Lee EB. A review of sarilumab for the treatment of rheumatoid arthritis. Immunotherapy. 2018; 10(1):57-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29043871 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3492. Teitsma XM, Marijnissen AK, Bijlsma JW et al. Tocilizumab as monotherapy or combination therapy for treating active rheumatoid arthritis: a meta-analysis of efficacy and safety reported in randomized controlled trials. Arthritis Res Ther. 2016; 18(1):211, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27658491 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

2807. Ogata A, Morita T, Yoshida Y et al. Subcutaneous formulation of tocilizumab for treatment of rheumatoid arthritis. Ther Deliv. 2015; 6:283-95, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25853305 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...