Carduran® Retard

C02CA04
 
 

Antihypertensivum. Middel mod prostatahyperplasi. Perifer vasodilatator med adrenerg α-receptorblokerende virkning på postsynaptiske α1-receptorer. Nedsætter den uretrale modstand. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 4 mg doxazosin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Voksne 

Arteriel hypertension 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan efter 2-4 uger øges til 8 mg 1 gang dgl.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 4-8 mg dgl. som enkeltdosis.
 • Maksimal døgndosis er 8 mg.

 

Prostatahyperplasi 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan efter 2-4 uger øges til 8 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Inden dosisøgning bør blodtrykket kontrolleres.
 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Matriksen i tabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal eller øsofageal obstruktion,
 • Formindsket lumendiameter af spiserør eller mave-tarm-kanal
 • Der er krydsallergi over for øvrige quinazolinderivater (alfuzosin og terazosin).

Forsigtighedsregler

 • Lungeødem som følge af aorta- eller mitralstenose
 • Hjerteinsufficiens
 • Benign prostatahyperplasi med samtidig obstruktion af øvre urinveje, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten, da disse tilstande ofte kræver operativ behandling.
 • Højere initialdosis eller hurtigere dosisstigninger end de foreslåede kan medføre ortostatiske symptomer.
 • Patienter i behandling med tamsulosin, der opereres for grå stær, kan under operationen udvikle Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS). Der er set enkelte tilfælde af IFIS med andre α1-blokkere, og klasseeffekt kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Inkontinens, Urinvejsinfektion Cystitis
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Rhinitis
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Diarré, Flatulens, Gastroenteritis, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hypæstesi, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression Søvnløshed
Nyrer og urinveje Hæmaturi Dysuri
Det reproduktive system og mammae Impotens, Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Tarmobstruktion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Øjne Sløret syn
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase Icterus
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Muskelsvaghed
Psykiske forstyrrelser Agitation, Nervøsitet
Nyrer og urinveje Nykturi, Polyuri
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Priapisme
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Alopeci, Purpura
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intraoperative Floppy Iris Syndrome

Vedvarende erektioner og priapisme er blevet rapporteret post marketing med α-blokkere. Patienten bør søge læge ved erektion > 4 timer. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Carduran® Retard
 • Samtidig behandling med andre antihypertensiva eller midler mod impotens (sildenafil, tadalafil og vardenafil) kan medføre symptomatisk hypotension.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere som ritonavir, saquinavir, itraconazol, ketoconazol og voriconazol kan muligvis hæmme metabolismen af doxazosin, og samtidig anvendelse bør ske med forsigtighed.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Ved selektiv blokade af α-1-adrenerge receptorer lokaliseret i karrene reduceres den systemiske vaskulære modstand, hvilket medfører sænkning af blodtrykket. 

Ved prostatahyperplasi forbedres urodynamik og symptomer som følge af blokade af α-1-adrenerge receptorer, som udgør over 70 % af de adrenerge subtyper i prostatas muskuløse stroma, kapsel og blærehals. 

Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8-9 timer ved steady state.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på 3-4 timer og 17-22 timer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 4 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 050660
100 stk. (blister)
651,95 6,52 6,52

Substitution

depottabletter 4 mg
Doxablox (Parallelimport), Doxazosin, depottabletter 4 mg
Doxazosin "Nordic Prime" (Parallelimport), Doxazosin, depottabletter 4 mg
Doxazosin "Orifarm" Orifarm Generics, Doxazosin, depottabletter 4 mg
Doxazosin "Sandoz" Sandoz, Doxazosin, depottabletter 4 mg
Doxazosin "Stada" STADA Nordic, Doxazosin, depottabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  4 mg

Præg:
CXL, 4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
depottabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...