Doxazosin "Nordic Prime"

C02CA04
 
 

Antihypertensivum. Middel mod prostatahyperplasi. Perifer vasodilatator med adrenerg α-receptorblokerende virkning på postsynaptiske α1-receptorer. Nedsætter den uretrale modstand. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 4 mg doxazosin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Voksne

Arteriel hypertension 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan efter 2-4 uger øges til 8 mg 1 gang dgl.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 4-8 mg dgl. som enkeltdosis.
 • Maksimal døgndosis er 8 mg.

 

Prostatahyperplasi 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan efter 2-4 uger øges til 8 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Inden dosisøgning bør blodtrykket kontrolleres.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i tabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal eller øsofageal obstruktion,
 • Formindsket lumendiameter af spiserør eller mave-tarm-kanal
 • Der er krydsallergi over for øvrige quinazolinderivater (alfuzosin og terazosin).

Forsigtighedsregler

 • Lungeødem som følge af aorta- eller mitralstenose
 • Hjerteinsufficiens
 • Benign prostatahyperplasi med samtidig obstruktion af øvre urinveje, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten, da disse tilstande ofte kræver operativ behandling.
 • Højere initialdosis eller hurtigere dosisstigninger end de foreslåede kan medføre ortostatiske symptomer.
 • Patienter i behandling med tamsulosin, der opereres for grå stær, kan under operationen udvikle Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS). Der er set enkelte tilfælde af IFIS med andre α1-blokkere, og klasseeffekt kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Influenzalignende symptomer, Luftvejsinfektion.
Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine.
Somnolens.
Cystitis, Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Brystsmerter.
Dyspnø, Hoste, Rhinitis.
Hudkløe.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris, Myokardieinfarkt.
Tinnitus.
Smerter.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Artralgi.
Hypæstesi, Tremor.
Angst, Depression.
Hæmaturi.
Impotens, Vandladningsbesvær.
Cerebrovaskulære tilfælde, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tarmobstruktion.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Arytmier, Bradykardi.
Sløret syn.
Hepatitis, Kolestase.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Agitation, Nervøsitet.
Gynækomasti, Priapisme.
Bronkospasme.
Alopeci, Purpura.
Ikke kendt hyppighed Intraoperative Floppy Iris Syndrome.

Vedvarende erektioner og priapisme er blevet rapporteret post marketing med α-blokkere. Patienten bør søge læge ved erektion > 4 timer. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre antihypertensiva eller midler mod impotens (sildenafil, tadalafil og vardenafil) kan medføre symptomatisk hypotension.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere som ritonavir, saquinavir, itraconazol, ketoconazol og voriconazol kan muligvis hæmme metabolismen af doxazosin, og samtidig anvendelse bør ske med forsigtighed.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Ved selektiv blokade af α-1-adrenerge receptorer lokaliseret i karrene reduceres den systemiske vaskulære modstand, hvilket medfører sænkning af blodtrykket. 

Ved prostatahyperplasi forbedres urodynamik og symptomer som følge af blokade af α-1-adrenerge receptorer, som udgør over 70 % af de adrenerge subtyper i prostatas muskuløse stroma, kapsel og blærehals. 

Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8-9 timer ved steady state.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på 3-4 timer og 17-22 timer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 4 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 404448
30 stk. (blister)
182,00 6,07 6,07
(B) depottabletter 4 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 501977
100 stk. (blister)
160,85 1,61 1,61

Substitution

depottabletter 4 mg
Carduran Retard Pfizer, Doxazosin, depottabletter 4 mg
Doxazosin "Orifarm" Orifarm Generics, Doxazosin, depottabletter 4 mg
Doxazosin "Sandoz" Sandoz, Doxazosin, depottabletter 4 mg
Doxazosin "Stada" STADA Nordic, Doxazosin, depottabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  4 mg  (Nordic Prime)

Præg:
DL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...