Vesicare®

G04BD08
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg og 10 mg solifenacinsuccinat. 

Doseringsforslag

Voksne. 5 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 10 mg 1 gang dgl. 

Ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 30 ml/min), moderat nedsat leverfunktion eller samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere maksimalt 5 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, ketoconazol, ritonavir) ved moderat nedsat leverfunktion eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 30 ml/min)
 • Hæmodialyse.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose og gastro-øsofageal refluks)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati.

Risiko for antikolinerg belastning 

Solifenacin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Akkommodationsbesvær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Somnolens.
Urinvejsinfektion, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Colonobstruktion.
Urinretention.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
 • Efter markedsføringen er der rapporteret meget sjældne tilfælde af Torsades de pointes-takykardi, erythema multiforme samt angioødem.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.

Interaktioner

 • Solifenacin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af solifenacin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (10 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Solifenacin er en kompetitiv selektiv hæmmer af den muskarine M3-undertype receptor, som primært er involveret i sammentrækningen af den glatte detrusor muskel i urinblæren. Effekten ses inden for en uges behandling og stabiliseres i løbet af de næste 12 uger. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 90%. Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-8 timer. Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter. Plasmahalveringstid 45-68 timer. Udskilles gennem nyrerne, ca. 11% uomdannet og ca. 8% som aktiv metabolit.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 018685
30 stk. (blister)
468,25 15,61
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 132495
30 stk. (blister)
331,00 11,03
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 587596
30 stk. (blister)
322,00 10,73
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 430164
30 stk. (blister)
323,00 10,77
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 018694
90 stk. (blister)
1.343,50 14,93
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 132507
90 stk. (blister)
963,00 10,70
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 160562
90 stk. (blister)
937,00 10,41
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 093618
90 stk. (blister)
1.054,65 11,72
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 049754
100 stk.
1.521,15 15,21
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 018594
30 stk. (blister)
580,60 9,68
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 028433
30 stk. (blister)
455,00 7,58
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 388307
30 stk. (blister)
443,00 7,38
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 450307
30 stk. (blister)
443,00 7,38
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 018677
90 stk. (blister)
1.674,65 9,30
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 028442
90 stk. (blister)
1.338,00 7,43
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 389563
90 stk. (blister)
1.265,00 7,03
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 183663
90 stk. (blister)
1.201,00 6,67
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 049765
100 stk.
1.823,45 9,12

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacin "Paranova" (Parallelimport), Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Paranova" (Parallelimport), Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,7 x 7,7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
151,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,8 x 7,8
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...