Solifenacin "Krka"

Udgået: 23.08.2021
G04BD08
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg solifenacinsuccinat. 

Doseringsforslag

Voksne. 5 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 10 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Voksne. Højst 5 mg 1 gang dgl.

  Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.  

  Kontraindiceret i forbindelse med hæmodialyse pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Højst 5 mg 1 gang dgl. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Kontraindiceret.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser, fx svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose og gastro-øsofageal refluks)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati.

Risiko for antikolinerg belastning 

Solifenacin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Almindelige (1-10 %) Akkommodationsbesvær.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Somnolens.
Urinvejsinfektion.
Vandladningsbesvær.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Colonobstruktion.
Urinretention.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
 • Efter markedsføringen er der rapporteret meget sjældne tilfælde af Torsades de pointes-takykardi, erythema multiforme samt angioødem.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.

Interaktioner

 • Solifenacin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af solifenacin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (10 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Kompetitiv og selektiv muskarinreceptorantagonist med højest affinitet for M3-undertypen.
Solifenacin afhjælper lagringsfunktionsproblemer relateret til aktivering af M3-receptorer i blæren forårsaget af ikke-neuronalt frigivet acetylkolin. Ikke-neuronalt frigivet acetylkolin sensibiliserer sensorisk urotelfunktion og manifesteres som imperiøs vandladning og vandladningshyppighed. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 45-68 timer.
 • Ca. 11 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 583888
30 stk. (blister)
Udgået 23-08-2021
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 171292
100 stk. (blister)
Udgået 23-08-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Medical Valley" Medical Valley, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Mylan" Viatris, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Orion" Orion Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Sandoz" Sandoz, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Stada" STADA Nordic, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacinsuccinat "Accord" Accord, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacinsuccinat "Teva" TEVA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vesicare Astellas Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...