Solifenacin "Sandoz"

G04BD08
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg og 10 mg (delekærv) solifenacinsuccinat. 

Doseringsforslag

Voksne. 5 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 10 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele.
 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Højst 5 mg 1 gang dgl.  

  Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.  

  Kontraindiceret i forbindelse med hæmodialyse pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Højst 5 mg 1 gang dgl. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Kontraindiceret.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser, fx svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose og gastro-øsofageal refluks)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati.

Risiko for antikolinerg belastning 

Solifenacin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Akkommodationsbesvær
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Tørhed i næse og hals
Hud og subkutane væv Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Colonobstruktion
Nyrer og urinveje Urinretention
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
 • Efter markedsføringen er der rapporteret meget sjældne tilfælde af Torsades de pointes-takykardi, erythema multiforme samt angioødem.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) teoretisk kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Solifenacin "Sandoz"
 • Solifenacin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af solifenacin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (10 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Kompetitiv og selektiv muskarinreceptorantagonist med højest affinitet for M3-undertypen.
Solifenacin afhjælper lagringsfunktionsproblemer relateret til aktivering af M3-receptorer i blæren forårsaget af ikke-neuronalt frigivet acetylkolin. Ikke-neuronalt frigivet acetylkolin sensibiliserer sensorisk urotelfunktion og manifesteres som imperiøs vandladning og vandladningshyppighed. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 45-68 timer.
 • Ca. 11 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, Sandoz  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Sandoz  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 592143
30 stk. (blister)
56,90 1,90 1,90
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 389024
100 stk. (blister)
183,70 1,84 1,84
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 160943
30 stk. (blister)
116,90 3,90 1,95
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 056239
100 stk. (blister)
215,75 2,16 1,08

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacin "Krka" KRKA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacin "Medical Valley" Medical Valley, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacin "Stada" STADA Nordic, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacinsuccinat "Accord" Accord, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacinsuccinat "Teva" TEVA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Vesicare Astellas Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Krka" KRKA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Medical Valley" Medical Valley, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Mylan" Viatris, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Stada" STADA Nordic, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacinsuccinat "Accord" Accord, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacinsuccinat "Teva" TEVA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vesicare Astellas Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
05
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,6 x 7,6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...