Mometasonfuroat "Teva"

R01AD09
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

Allergisk Rhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 12 år. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Efter opnået effekt evt. reduktion til 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende effekt kan dosis øges til 200 mikrogram (4 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. Dosis bør reduceres ved symptomkontrol.
 • Børn 3-12 år. 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
 • Profylaktisk behandling kan påbegyndes nogle dage før den forventede start på pollensæsonen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 3 år.

 

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper 

 • Voksne. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende symptomkontrol efter 5-6 uger kan dosis øges til 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl.
  Opnås symptomkontrol ikke efter yderligere 5-6 uger, bør behandlingen revurderes.
  Store polypper fjernes før behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug.
 • Første gang næsesprayen tages i brug, skal der, inden doseringen, trykkes 10 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Har næsesprayen ikke været brugt i 14 dage eller længere, skal der, inden doseringen, trykkes 2 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis  (ved dosering 2 gange dgl.)
Almindelige (1-10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis  (ved dosering 1 gang dgl.), Halsgener  (ved dosering 2 gange dgl.), Nasal irritation, Nasale ulcera, Pharyngitis
Ikke kendt hyppighed
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, bronkospasme og dyspnø)
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal septumperforation Ændret lugtesans
 • Ved brug af store doser nasalsteoider igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mometasonfuroat "Teva"

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af mometasonfuroat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den systemiske absorption er næsten lig nul. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3861

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Pga. lav biotilgængelighed (< 0,1 %) ses som regel ikke målelige plasmakoncentrationer ved klinisk anvendelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Omrystes før hver brug. 

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 mdr. ved højst 25°C. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 161918
140 doser
145,00 1,04 4,14
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 105794
3 x 140 doser
Udgået 21-08-2023

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Aphiahsone Glenmark Nordic, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Momenex 2care4 Generics, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Mometasone "Sandoz" Sandoz, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Nasonex Organon Denmark, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
 

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 30 x 95
Mometasonfuroat "Teva" 50 mikg
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...