Aphiahsone

R01AD09
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram mometasonfuroat. 

Doseringsforslag

Allergisk Rhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 12 år. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Efter opnået effekt evt. reduktion til 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende effekt kan dosis øges til 200 mikrogram (4 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. Dosis bør reduceres ved symptomkontrol.
 • Børn 3-12 år. 50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
 • Profylaktisk behandling kan påbegyndes nogle dage før den forventede start på pollensæsonen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 3 år.

 

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper 

 • Voksne. 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.
  Ved manglende symptomkontrol efter 5-6 uger kan dosis øges til 100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl.
  Opnås symptomkontrol ikke efter yderligere 5-6 uger, bør behandlingen revurderes.
  Store polypper fjernes før behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug.
 • Første gang næsesprayen tages i brug, skal der, inden doseringen, trykkes 10 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Har næsesprayen ikke været brugt i 14 dage eller længere, skal der, inden doseringen, trykkes 2 gange på pumpen, indtil der ses en ensartet forstøvning.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Epistaxis  (ved dosering 2 gange dgl.).
Almindelige (1-10 %) Infektion i øvre luftveje.
Hovedpine.
Epistaxis  (ved dosering 1 gang dgl.), Halsgener  (ved dosering 2 gange dgl.), Nasal irritation, Nasale ulcera, Pharyngitis.
Ikke kendt hyppighed Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, bronkospasme og dyspnø).
Nasal septumperforation.
 • Ved brug af store doser nasalsteoider igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af mometason. Opmærksomhed på systemisk påvirkning ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den systemiske absorption er næsten lig nul. 

Referencer: 3711, 3861

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Pga. lav biotilgængelighed (< 0,1%) ses som regel ikke målelige plasmakoncentrationer ved klinisk anvendelse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 146150
140 doser
42,40 0,30 1,21
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 480002
3 x 140 doser
66,60 0,16 0,63

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Momenor Nordic Prime, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Mometason "Orion" Orion Pharma, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Mometasone "Sandoz" Sandoz, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Mometasonfuroat "Paranova" (Parallelimport), Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Mometasonfuroat "Teva" TEVA, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Nasonex Organon Denmark, Mometasonfuroat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
 

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Aphiasone
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

26.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...