Nebivolol "Orion"

C07AB12
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning, men med NO-medieret vasodilaterende effekt. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (krydskærv) nebivolol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension 

 • Sædvanligvis 5 mg dgl.
 • Ældre > 65 år: initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan øges til 5 mg dgl.

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 1,25 mg dgl. Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 10 mg dgl.
 • Nebivolol må først adderes til gængs standardterapi, når patienten er i klinisk stabil fase, dvs efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.
 • Ved opstart af behandlingen kan patienterne opleve en midlertidig forværring af symptomerne i op til flere uger.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses.
 • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-45 ml/min.

  Hypertension: Voksne. Initialt 2,5 mg dgl. Dosis kan øges til 5 mg dgl. 

  Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær astma og KOL
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Alder > 75 år
 • Psoriasis
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Prinzmetals angina
 • Svært regulerbar diabetes
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte AV-blok, Bradykardi, Hjerteinsufficiens
Øjne Synsforstyrrelser  (nedsat syn)
Psykiske forstyrrelser Depression Mareridt
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Claudicatio intermittens, Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem, Forværring af psoriasis
Vaskulære sygdomme Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Nebivolol "Orion"
 • Ved samtidig behandling med verapamil, lidocain og andre antiarytmika øges tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af nebivolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Samtidig behandling med ergotaminpræparater kan medføre kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Restriktioner

Anvendelse af beta-blokkere medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, fx skydning og golf. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer hjertefrekvens og kontraktilitet. Har desuden vasodilaterende virkning og reducerer derfor i mindre grad hjertets minutvolumen i hvile.
 • Virkningsvarighed >24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 96 % (langsomme omsættere) og 12 % (hurtige omsættere).
 • Metaboliseres via CYP2D6 til delvis aktive hydroxymetabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer (hurtige omsættere) og 30-50 timer (langsomme omsættere).
 • < 0,5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, Orion Pharma  Krydskærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 551921
30 stk. (blister)
77,55 2,59 2,59
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 163622
100 stk. (blister)
199,05 1,99 1,99

Substitution

tabletter 5 mg
Hypoloc Menarini, Nebivolol, tabletter 5 mg
Nebivolol "Krka" KRKA, Nebivolol, tabletter 5 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...