Hurtigt virkende insulin

A10AB

Revideret: 04.01.2023
Opløsningerne er klare og farveløse. Maksimal virkning indtræder 2-3 timer efter subkutan injektion.

Patientsikkerhed

Insuliner er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende kontrol af patientens blodsukker
  • Forvekslinger af de forskellige typer af insuliner (korttids-/langtidsvirkende)
  • Fejl ved behandling omkring operationer, faste og/eller flydende ernæring
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set: Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Insulin (humant) Actrapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i hætteglas  100 IE/ml 10 ml   17,00 6,80
Insulin (humant) Actrapid®
Novo Nordisk
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 IE/ml 5 x 3 ml  (Penfill®) 22,45 8,98
Insulin (humant) Humulin® Regular
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i hætteglas  100 IE/ml 10 ml   15,98 6,39
Insulin (humant) Insuman® Rapid Solostar®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml (2care4)   25,07 10,03
Insulin (humant) Insuman® Rapid Solostar®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml (Orifarm)   24,93 9,97
Insulin (humant) Insuman® Rapid Solostar®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml (Paranova)   24,88 9,95
Insulin (humant) Insuman® Rapid Solostar®
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml   25,09 10,04
 
 
Gå til toppen af siden...