Midler mod ændringer i plasma-kalium

B05BB, B05XA

Revideret: 26.08.2021

Parenterale præparater til behandling af hypokaliæmi. 

Forsigtighedsregler

Stor forsigtighed skal udvises ved akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise) og myotonia congenita. 

Patientsikkerhed

Koncentreret kalium er ofte involveret i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende vurdering af risikopatienter
  • Manglende fortynding af koncentreret kaliumklorid og kaliumfosfat
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration.

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Se filmene og hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set. 

Bivirkninger

Bivirkningssymptomer i form af paræstesier ses ved serum-kaliumværdier på 6-8 mmol/l. Nedsættelse af senereflekser. Begyndende respirationsdepression.  

 

Fra 7-8 mmol/l: alvorlig ekg-forandring med høje telt-formede T-takker, breddeøget QRS-komplekser, bradykardi, flad/manglende P-tak, sinus bølge og ventrikulær takykardi Høj risiko for asystoli, ventrikelflimmer, pulsløs ventrikulær takykardi. 

 

Ved 9-10 mmol/l: død af hjertestop. Hastig stigning i serum-kalium, hyponatriæmi, hypocalcæmi og acidose øger risikoen for kardiale bivirkningssymptomer ved hyperkaliæmi. 

Interaktioner

Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning. Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Forgiftning

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Glucose
Kaliumchlorid
Magnesiumchlorid
Natriumacetat
Natriumchlorid
Glucose-Na-K Baxter
Baxter
infusionsvæske, opløsning  50 mg/ml 10 x 1000 ml   0,02
Kaliumchlorid Kaliumklorid "SAD"
Amgros
konc. til infusionsvæske, opl.  1 mmol/ml 20 ml PL  
Glucose
Kaliumchlorid
Kaliumklorid-glukose "SAD"
Amgros
infusionsvæske   500 ml x10 x48  
Glucose
Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Kalium-natrium-glucose "Braun"
B. Braun Medical
infusionsvæske  1,492+2,338+55 mg/ml 10 x 1000 ml   0,03
Glucose
Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Kalium-natrium-glukose "SAD"
Amgros
infusionsvæske   1000 ml x10x40  
Kaliumchlorid
Natriumchlorid
Kalium-natriumklorid "SAD"
Amgros
infusionsvæske   500 ml x10 x48  
 
 
Gå til toppen af siden...