Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

N06AF, N06AG

Revideret: 23.02.2023

Brugen af monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) er begrænset af deres alvorlige interaktioner med andre stoffer. 


Inddeling.
MAO-hæmmere deles ind i to grupper, de Irreversible, non-selektive MAO-hæmmere og de Reversible, selektive MAO-A-hæmmere (RIMA). Den biokemiske selektivitet refererer til MAO-hæmmernes affinitet til A-formen (MAO-A) og B-formen (MAO-B) af monoaminooxidaseenzymet. Non-selektive præparater hæmmer både MAO-A og MAO-B. 

Der markedsføres pt ingen reversible, selektive MAO-A-hæmmere i Danmark. 

 

Seponeringssymptomer.
Efter seponering kan ses agitation, irritabilitet, ataksi, bevægeforstyrrelser, søvnløshed, mareridt og kognitive forstyrrelser. Meget sjældent ses konfusionelle psykoser med hallucinationer og vrangforestillinger.
Generelt anbefales aftrapning af antidepressiv medicin over mindst en 4-8-ugers periode. Se også Aftrapning af antidepressiva

 
 
Gå til toppen af siden...