Arytmi-risiko ved antidepressiva

Revideret: 20.02.2023

Nogle antidepressive præparater kan påvirke QTc-intervallet. Dette gælder specielt citalopram, escitalopram og venlafaxin og er gennemgået i detaljer i en rapport fra Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab: Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. Denne kan downloades fra www.dpsnet.dk (1906). Nedenstående algoritme fra rapporten kan anvendes i forbindelse med valg af præparat og evt. hjertekontrol. 

 

Figur 2. Algoritme for indikation for behandling med psykofarmaka
Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Børne- og Undgomspsykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Klininisk Farmakologi, Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka, 2022.  

Algoritme 

1. For antidepressiva gælder det: Duloxetin, fluvoxamin, mianserin, paroxetin og reboxetin.  

2. Risikofaktorer for torsades de pointes VT (TdP-VT): 

 • Alder ≥ 65 år
 • Hjertesygdom: Hjertesvigt, tidligeremyokardieinfarkt samt præeksisterende forlænget QT-interval (QTc > 480 ms)
 • Familieanamnese med arytmisygdom
 • Hjertesymptomer (synkoper, palpitationer, dyspnø eller brystsmerter)
 • Bradykardi
 • Elektrolytforstyrrelser,specieltforlavtplasma-kalium < 3,5 mM
 • Behandling med to eller flere QT forlængende lægemidler, herunder også somatiske lægemidler
 • Nedsat levermetabolisme (pga. nedsat leverfunktion eller lægemiddelinteraktion)
 • Høj dosis og anvendelse af lægemidler med interaktion, der øger
 • koncentrationen af QT forlængende lægemidler
 • Anoreksia nervosa

3. Patienter med grenblok (venstre (LBBB) som højresidigt (RBBB) eller ventrikulært pacet rytme og forlænget QTc-interval anbefales konfereret med kardiolog. En metode til vurdering af QTc-intervallet hos denne gruppe er QT (målt i ms) fratrukket 50 % af QRS-bredden i ms og efterfølgende vanlig korrektion for hjertefrekvens. Der kan ligeledes benyttes vurdering af JT-intervallet, som dog ikke har stor klinisk udbredelse. 

 

Følgende antidepressiva klassificeres i henhold til algorimte som: 

 • "Grønne præparater"
  • Agomelatin
  • Vortioxitin
 • "Røde præparater"
  • Citalopram
  • Escitalopram
  • Venlafaxin
  • TCA
 • "Gule præparater":
  • Alle andre, idet ekspertgruppen fra Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab dog ud fra en samlet vurdering har udpeget enkelte psykofarmakologiske præparater, hvor EKG i fravær af kardiologiske risikofaktorer kan udskydes ifm. indledning af behandling. Dette drejer sig bl.a. om sertralin, reboxetin, paroxetin, mirtazapin, mianserin, duloxetin og bupropion.

Referencer

1906. Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab m.fl. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka, Version 2. 2023; 2, https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/7916/e1a16ae4a918331f8cd08dbb6cb5ed5402c79aba.pdf (Lokaliseret 12. april 2023)

 

2787. Fanoe S, Kristensen D, Fink-Jensen A et al. Risk of arrhythmia induced by psychotropic medications: a proposal for clinical management. Eur Heart J. 2014; 35(20):1306-15, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24644307 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...