Esketamin

N06AX27

Revideret: 23.02.2023

Esketamin er registeret til: 

 • Behandlingsrefraktær moderat til svær depression hos voksne ved samtidig behandling med et SSRI eller SNRI præparat.
 • Korttidsbehandling (4 uger) af akut øget selvmordsrisiko ved moderat til svær depression hos voksne i kombination med oral antidepressiv behandling. Behandling med esketamin på denne indikation bygger på relativt begrænset evidens, som undersøges af Medicinrådet.

 

Administreres nasalt pga. lav oral biotilgængelighed. 

 

Specialistbehandling som skal foregå på en hospitalsafdeling udstyret med medicin og apparatur til håndtering af eventuelle komplikationer. 

 

Behandlingen forudsætter, at patienten forinden er grundigt psykiatrisk og somatisk udredt, bla. mht. flg. punkter: 

 1. Er diagnosen korrekt?
 2. Foreligger der et uopdaget misbrug af alkohol eller euforisende stoffer?
 3. Er relevante somatiske sygdomme, der kan give depressive symptomer, udelukket?
 4. Har man udelukket bivirkninger ved andre medikamenter som patienten modtager?
 5. Har kompliance været sikret i tilstrækkelig grad ved de hidtidige behandlingsforsøg?
 6. Har man udelukket farmakokinetiske interaktioner og genetisk polymorfisme?

 

Ved behandlingsrefraktær depression desuden bl.a.: 

 1. Har kognitiv terapi eller anden relevant form for psykoterapi været forsøgt?
 2. Har andre strategier været forsøg (argumentering med litium eller antipsykotika)?
 3. Har patienten forsøgt ECT?
 4. Har isocarboxazid været forsøgt eller er udelukket?

 

Se i øvrigt Behandlingsrefraktær depression

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Esketamin Spravato®
Janssen
næsespray, opløsning  28 mg 2 stk.   1.874,88 535,68
Esketamin Spravato®
Janssen
næsespray, opløsning  28 mg 3 stk.   1.809,05 516,87
 
 
Gå til toppen af siden...