Esketamin

N06AX27

Revideret: 30.05.2023

Anvendelsesområder

Behandlingsresistent depression 

Esketamin er af EMA godkendt til moderat til svær behandlingsresistent unipolar depression hos voksne ved samtidig behandling med et SSRI eller SNRI præparat.  

 

Medicinrådet anbefaler ikke anvendelse til behandlingsresistent unipolar depression pga. begrænset evidens, bivirkningshyppighed og misbrugspotentiale undtagen i ganske særlige tilfælde, hvor følgende behandlinger har været forsøgt (eller udelukket): 

  • kognitiv terapi eller anden relevant form for psykoterapi
  • andre strategier (augmentering med litium eller antipsykotika)
  • ECT (elektroconvulsiv behandling)
  • Isocarboxazid.

I øvrigt henvises til Medicinrådets anbefaling

 

Akut korttidsbehandling  

EMA har godkendt esketamin til voksne med en moderat til svær unipolar depressionsepisode, som akut korttidsbehandling, mhp. hurtig reduktion af depressive symptomer ved samtidig oral antidepressiv behandling. 

 

Medicinrådes anbefaling er, at esketamin kan anvendes som akut korttidsbehandling kombineret med oral antidepressiv behandling mhp. hurtig reduktion af depressive symptomer. Anbefalingen gælder indlagte patienter, som har akut øget selvmordsrisiko. Det anbefales desuden, at esketamin kun anvendes til patienter, som ikke tåler, ikke har gavn af eller ikke ønsker ECT efter grundig information om fordele og ulemper ved ECT.  

I øvrigt henvises til Medicinrådets anbefaling

Behandlingsvejledning

Administreres nasalt pga. lav oral biotilgængelighed. 

Specialistbehandling som skal foregå på en hospitalsafdeling udstyret med medicin og apparatur til håndtering af eventuelle komplikationer. 

 

Behandlingen forudsætter, at patienten forinden er grundigt psykiatrisk og somatisk udredt, bl.a. mht. flg. punkter: 

  1. Er diagnosen korrekt?
  2. Foreligger der et uopdaget misbrug af alkohol eller euforisende stoffer?
  3. Er relevante somatiske sygdomme, der kan give depressive symptomer, udelukket?
  4. Har man udelukket bivirkninger ved andre medikamenter som patienten modtager?
  5. Har kompliance været sikret i tilstrækkelig grad ved de hidtidige behandlingsforsøg?
  6. Er medicinindtagelsen og evt. interaktioner kontrolleret vha. plasma-monitorering?

 

Se i øvrigt Behandlingsrefraktær depression

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Esketamin Spravato®
Janssen
næsespray, opløsning  28 mg 2 stk.   1.867,93 533,69
Esketamin Spravato®
Janssen
næsespray, opløsning  28 mg 3 stk.   1.802,32 514,95
 
 
Gå til toppen af siden...