Irreversible, non-selektive MAO-hæmmere

N06AF

Revideret: 15.07.2020
I denne gruppe findes kun isocarboxazid.

Anvendelsesområder

Isocarboxazid er effektiv ved moderat til svær depression, men bør kun anvendes, hvis patienten ikke responderer på anden antidepressiv behandling. God effekt er også beskrevet ved længerevarende depressive tilstande præget af asteni og apati (dysthymi), samt eventuelt somatiske klager, fobier og ved angst. 

Behandlingen bør varetages af psykiatere med stort kendskab til anvendelse af stoffet.  

Kombinationsbehandling

Ved terapiresistente depressioner er beskrevet god effekt af en kombination af tricykliske antidepressiva og isocarboxazid. Det anbefales i disse tilfælde at starte med et tricyklisk antidepressivum (noritren eller amitriptylin, men IKKE clomipramin) alene. Hvis der ikke ses effekt af dette efter 4-6 ugers behandling, anbefales det at supplere med isocarboxazid, begyndende med ganske små doser, fx 10 mg dgl. Langsom dosisøgning skal ske under regelmæssig blodtrykskontrol. Mange patienter kan derudover selv monitorere blodtrykket hjemme. 

Om anvendelsen af Isocarboxazid, se supplerende kilder (5101) (5102)

Interaktioner

Lægemidler: Monoaminooxidase type A (MAO-A) nedbryder bl.a. serotonin og noradrenalin og hæmning af enzymet øger mængden af disse neurotransmittere. Dette medfører en antidepressiv effekt, men kan også give anledning til en række alvorlige interaktioner. Det gælder bl.a. ved kombination med serotonerge midler som fx visse TCA, alle SSRI, SNRI, tramadol og triptaner, hvor der er risiko for udvikling af serotoninsyndrom. Ligesom der ved kombination med midler, der øger niveauet af noradrenalin, bl.a. CNS-stimulerende midler, er risiko for udvikling af hypertensiv krise. 

 

Kost: Tyramin er en biogen amin, der dannes ud fra aminosyren tyrosin, fx ved fermentering af fødevarer. Indtag af tyramin fører til øget frigivelse af noradrenalin, hvilket kan medføre blodtryksstigning og i værste fald hypertensiv krise, når nedbrydningen af noradrenalin er nedsat gennem hæmning af MAO-A. Under behandling med isocarboxazid bør man derfor undgå at indtage meget tyraminholdige fødevarer, dvs. typisk fødevarer, der har været gennem fermentering eller lignende, fx lagret ost, pølser, marineret sild, fermenterede sojaprodukter (sojasovs, tofu), se i øvrigt frida.fooddata.dk fra Fødevareinstituttet, DTU. 

 

Da isocarboxazid hæmmer MAO-A irreversibelt vil enzymaktiviteten først være på normalt niveau, når der efter 2-3 uger er syntetiseret nyt enzym. De interaktioner og kostrestriktioner, der skyldes manglende enzymaktivitet, vil derfor kunne ses i mindst 2 uger efter seponering af isocarboxazid. 

Tilskud

Sygesikringstilskud er klausuleret til: 

  • tilfælde hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
  • særlige tilfælde hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Isocarboxazid Marplan®
MediLink
tabletter  10 mg 56 stk.   15,40

Referencer

5101. Shulman KI, Herrmann N, Walker SE. Current place of monoamine oxidase inhibitors in the treatment of depression. CNS Drugs. 2013; 27:789-97, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23934742/ (Lokaliseret 15. juli 2020)

 

5102. Goldberg JF, Thase ME. Monoamine oxidase inhibitors revisited: what you should know. J Clin Psychiatry. 2013; 74:189-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23473352/ (Lokaliseret 15. juli 2020)

 
 
 
Gå til toppen af siden...