Brug af antidepressiva ved andre psykiske tilstande end depression

Revideret: 20.02.2023

Angsttilstande
De nyere antidepressiva betragtes i dag som førstevalgspræparater ved behandling af angsttilstande. Se Behandling af angst


Bulimia nervosa
Behandlingen af bulimi baseres primært på psykoterapeutiske metoder, men i placebokontrollerede undersøgelser er der påvist en vis effekt af specielt SSRI-antidepressiva. Alle SSRI regnes for effektive, men der er især erfaring med fluoxetin. Generelt skal man op på højere doser (for fluoxetins vedkommende 60 mg per døgn) end hvad der anvendes i depressionsbehandling. I et dosis-respons studium fandt man, at fluoxetin var mere effektiv end placebo. 

Se evt. endvidere de nationale kliniske retningslinjer: NKR: Moderat og svær bulimi

Vedr. psykofarmakologisk behandling af spiseforstyrrelser henvises til flg. nyere reviews og metaanalyser (5816) (5817)


Dystymi
Lidelsen medfører betydende indskrænket social funktion og kan forsøges behandlet med antidepressiva. Man skal være opmærksom på, at denne tilstand ofte i perioder kompliceres af egentlig depression (såkaldt double depression). Se også Diagnosticering af depressioner (5818)

Referencer

5816. Muratore AF, Attia E. Psychopharmacologic Management of Eating Disorders. Curr Psychiatry Rep. 2022; 24(7):345-51, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35576089/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5817. Monteleone AM, Pellegrino F, Croatto G et al. Treatment of eating disorders: A systematic meta-review of meta-analyses and network meta-analyse. Elsevier. 2022; 142, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763422003463?via%3Dihub (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5818. von Wolff A, Hölzel LP, Westphal A et al. Selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants in the acute treatment of chronic depression and dysthymia: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2013; 144(1-2):7-15, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22963896/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)