β-laktamase-stabilt penicillin med virkning kun på gramnegative stave og Staphylococcus saprofyticus (β-laktamantibiotika)

J01CA

Revideret: 17.02.2022

Der findes mecillinam og pivmecillinam, og der henvises til Penicilliner (β-laktamantibiotika).  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Pivmecillinam Penomax®
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)   5,80 17,40
Pivmecillinam Penomax®
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk. (blister)   5,79 17,36
Pivmecillinam Penomax®
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 40 stk. (blister)   4,52 13,55
Pivmecillinam Penomax®
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk.   5,85 17,56
Pivmecillinam Penomax®
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 10 stk. (blister)   15,62 23,43
Pivmecillinam Penomax®
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 15 stk. (blister)   13,27 19,91
Pivmecillinam Penomax®
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 20 stk. (blister)   11,46 17,19
Pivmecillinam Pivmecillinamhydrochlorid "Paranova"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  200 mg 120 stk. (blister)   5,86 17,57
Pivmecillinam Selexid®
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)   5,86 17,58
Pivmecillinam Selexid®
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk. (blister)   5,83 17,48
Pivmecillinam Selexid®
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   6,06 18,19
Pivmecillinam Selexid®
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 10 stk. (blister)   15,74 23,61
Pivmecillinam Selexid®
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 15 stk. (blister)   13,35 20,03
Pivmecillinam Selexid®
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  400 mg 20 stk. (blister)   11,50 17,24
Mecillinam Selexid®
Karo Pharma
pulver til injektionsvæske, opl.  1 g 1 stk.   283,75 340,64
 
 
Gå til toppen af siden...