Pregabalin mod angst

N03AX

Revideret: 24.09.2021

Pregabalin er først blevet registreret til behandling af epilepsi, men på basis af flere placebokontrollerede studier er det også registreret til behandling af generaliseret angst. Det drejer sig om korttidsstudier over fire til otte uger, hvor effekten af pregabalin på psykiske og somatiske angstsymptomer er blevet vurderet i forskellige doser (150-600 mg) i forhold til placebo, benzodiazepiner og venlafaxin. Effekten af pregabalin svarede til lorazepam og venlafaxin med indsættende effekt efter en uge, og effekten var dosisafhængig og størst ved 450 mg daglig dosering. Nyere oversigter og meta-analyser finder dokumentation for effekten af pregabalin både på kort og længere sigt (3388). 

Doseringsforslag

Initialt 150 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Dosis kan efter 7 dage øges til 300 mg dgl., efter yderligere 7 dage til 450 mg dgl. og efter yderligere 7 dage til maksimalt 600 mg dgl. 

Seponering

Seponeringssymptomer er beskrevet, men deres hyppighed og sværhedsgrad er utilstrækkeligt belyst. Aftrapning over 1-2 uger kan dog anbefales. Yderligere studier afventes. 

Bivirkninger

Pregabalin anvendt i angstbehandling har relativt få bivirkninger (de vigtigste er sedation og svimmelhed), særligt ved gradvis optitrering.  

Sundhedsstyrelsen har i 2015 opfordret til, at der udvises forsigtighed ved behandling af patienter, der tidligere har haft et misbrug, og patienten bør overvåges for symptomer på forkert brug, misbrug og afhængighed af pregabalin. 

Farmakodynamik

Pregabalin har en anderledes virkningsmekanisme end andre anxiolytika, idet det binder sig til calciumkanaler i præsynaptiske neuroner og påvirker de neuroner, der har en forøget aktivitet. Herved hindres den calciumbetingede øgede udstrømning af neurotransmittere. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  25 mg 56 stk. (blister)   1,59 19,05
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  25 mg 70 stk. (unit-dose)   0,51 6,15
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  75 mg 14 stk. (blister)   9,21 36,84
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  75 mg 56 stk. (blister)   0,75 3,01
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  75 mg 70 stk. (unit-dose)   0,64 2,55
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 14 stk. (blister)   4,44 8,89
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 56 stk. (blister)  
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 70 stk. (unit-dose)   0,69 1,38
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  225 mg 56 stk. (blister)   1,27 1,69
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  225 mg 70 stk. (blister)   1,19 1,59
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  300 mg 56 stk. (blister)   0,75 0,75
Pregabalin Lyribastad
STADA Nordic
hårde kapsler  300 mg 70 stk. (blister)   0,94 0,94
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  25 mg 56 stk. (blister)   3,69 44,33
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  25 mg 56 stk.(blister) (2care4)   3,27 39,28
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  25 mg 112 stk. (blister) (2care4)   1,84 22,08
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  75 mg 14 stk. (blister)   9,70 38,79
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  75 mg 56 stk. (blister)   8,79 35,18
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  75 mg 56 stk. (blister) (Paranova)   6,98 27,90
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  75 mg 56 stk. (blister) (2care4)   8,15 32,58
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  150 mg 14 stk. (blister)   13,99 27,98
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  150 mg 56 stk. (blister)   13,09 26,18
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  150 mg 56 stk. (blister) (2care4)   12,19 24,38
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  150 mg 112 stk. (blister) (Medartuum)   12,93 25,86
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  225 mg 14 stk. (blister)   15,81 21,09
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  225 mg 56 stk. (blister)   15,60 20,81
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  225 mg 56 stk. (blister) (2care4)   13,92 18,55
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  300 mg 56 stk. (blister)   19,54 19,54
Pregabalin Lyrica®
Viatris
hårde kapsler  300 mg 56 stk. (blister) (2care4)   17,73 17,73
Pregabalin Lyrica®
Viatris
oral opløsning  20 mg/ml 473 ml (Abacus)  
Pregabalin Lyrica®
Viatris
oral opløsning  20 mg/ml 473 ml  
Pregabalin Lyrica®
Viatris
oral opløsning  20 mg/ml 473 ml (2care4)   8,51 127,63
Pregabalin Lyrica®
Viatris
oral opløsning  20 mg/ml 473 ml (Paranova)  
Pregabalin Lyrica®
Viatris
oral opløsning  20 mg/ml 473 ml (Orifarm)  
Pregabalin Lyrica®
Viatris
oral opløsning  20 mg/ml 473 ml (Medartuum)  
Pregabalin Pregabalin "Accord"
Accord
hårde kapsler  75 mg 14 stk. (blister)   9,31 37,23
Pregabalin Pregabalin "Accord"
Accord
hårde kapsler  75 mg 112 stk. (blister)   4,02 16,10
Pregabalin Pregabalin "Accord"
Accord
hårde kapsler  75 mg 112 stk. (blister) (2care4)   3,02 12,08
Pregabalin Pregabalin "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 14 stk. (blister)   4,35 8,70
Pregabalin Pregabalin "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 112 stk. (blister)  
Pregabalin Pregabalin "Accord"
Accord
hårde kapsler  300 mg 56 stk. (blister)   1,37 1,37
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  25 mg 56 stk. (blister)   0,63 7,61
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  25 mg 98 stk. (blister)   1,89 22,74
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  75 mg 14 stk. (blister)   9,31 37,23
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  75 mg 56 stk. (blister)   0,65 2,59
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  75 mg 100 stk.   3,04 12,15
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 56 stk. (blister)   0,80 1,60
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 100 stk.   3,51 7,01
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  225 mg 56 stk. (blister)   1,25 1,67
Pregabalin Pregabalin "Krka"
KRKA
hårde kapsler  300 mg 56 stk. (blister)   1,25 1,25
Pregabalin Pregabalin "Laurus"
Laurus Generics
Udgået 01.05.2023
hårde kapsler  25 mg 56 stk. (blister)  
Pregabalin Pregabalin "Laurus"
Laurus Generics
Udgået 01.05.2023
hårde kapsler  75 mg 56 stk. (blister)  
Pregabalin Pregabalin "Laurus"
Laurus Generics
Udgået 01.05.2023
hårde kapsler  150 mg 56 stk. (blister)  
Pregabalin Pregabalin "Laurus"
Laurus Generics
Udgået 01.05.2023
hårde kapsler  225 mg 56 stk. (blister)  
Pregabalin Pregabalin "Laurus"
Laurus Generics
Udgået 01.05.2023
hårde kapsler  300 mg 56 stk. (blister)  
Pregabalin Pregabalin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  25 mg 70 stk. (blister)   0,62 7,47
Pregabalin Pregabalin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  75 mg 70 stk. (blister)   0,68 2,72
Pregabalin Pregabalin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  75 mg 100 stk. (blister)  
Pregabalin Pregabalin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  150 mg 70 stk. (blister)   0,71 1,42
Pregabalin Pregabalin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  150 mg 100 stk. (blister)   2,04 4,08
Pregabalin Pregabalin "Medical Valley"
Medical Valley
hårde kapsler  300 mg 70 stk. (blister)   0,85 0,85
Pregabalin Pregabalin "Sandoz"
Sandoz
hårde kapsler  25 mg 70 stk. (blister)   0,54 6,45
Pregabalin Pregabalin "Sandoz"
Sandoz
hårde kapsler  75 mg 70 stk. (blister)   0,87 3,48
Pregabalin Pregabalin "Sandoz"
Sandoz
hårde kapsler  150 mg 70 stk. (blister)   0,80 1,59
Pregabalin Pregabalin "Sandoz"
Sandoz
hårde kapsler  225 mg 70 stk. (blister)   1,28 1,71
Pregabalin Pregabalin "Sandoz"
Sandoz
hårde kapsler  300 mg 70 stk. (blister)   0,94 0,94
Pregabalin Pregabalin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  25 mg 60 stk. (blister)   0,58 6,95
Pregabalin Pregabalin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  75 mg 14 stk. (blister)   9,31 37,23
Pregabalin Pregabalin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  75 mg 60 stk. (blister)   0,68 2,72
Pregabalin Pregabalin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  150 mg 60 stk. (blister)   0,72 1,44
Pregabalin Pregabalin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  225 mg 60 stk. (blister)   1,04 1,39
Pregabalin Pregabalin "Teva"
TEVA
hårde kapsler  300 mg 60 stk. (blister)   0,97 0,97
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  25 mg 56 stk. (blister)   0,56 6,70
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  25 mg 98 stk. (blister)   1,63 19,55
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  75 mg 56 stk. (blister)   0,63 2,54
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  75 mg 98 stk. (blister)   3,06 12,25
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  150 mg 56 stk. (blister)   0,71 1,41
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  150 mg 98 stk. (blister)   2,00 4,00
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  225 mg 56 stk. (blister)   1,18 1,58
Pregabalin Pregabalin "Zentiva"
Zentiva
hårde kapsler  300 mg 56 stk. (blister)   0,78 0,78

Referencer

3388. Generoso MB, Trevizol AP, Kasper S et al. Pregabalin for generalized anxiety disorder: an updated systematic review and meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol. 2017; 32(1):49-55, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27643884 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3387. Frampton JE. Pregabalin: a review of its use in adults with generalized anxiety disorder. CNS Drugs. 2014; 28(9):835-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25149863 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...