Azoler (systemiske svampeinfektioner)

J02AC

Revideret: 18.07.2023

Stofferne har samme angrebspunkt, men adskiller sig med hensyn til virkningsspektrum, se tabel 2 og 3 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner), farmakokinetiske egenskaber og bivirkningsprofil, se tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).  

Fluconazol

Er in vitro især aktivt over for gærsvampe som C. albicans, Cryptococcus neoformans og den dimorfe svamp Coccidioides spp. og inaktivt over for skimmelsvampe samt visse Candida sp. som C. krusei. Stoffet er fundet effektivt ved vaginal, oro-faryngeal og systemisk candidiasis (inkl. endophthalmitis), kryptokokkose, dissemineret Coccidioides-infektion og pityriasis versicolor (Malassezia spp.).  

Itraconazol

Har i forhold til fluconazol et bredere spektrum med virkning også på dermatofytter, skimmelsvampe (bl.a. Aspergillus spp.), dimorfe svampe (Histoplasma, Coccidioides og Blastomyces) og flere phæohyphomyceter.
Itraconazol har imidlertid mere varierende biotilgængelighed ved oral dosering, flere interaktioner og bivirkninger, se tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner). Itraconazol anvendes primært til konsoliderende behandling af klinisk stabil aspergillose samt til onykomykose.  

Voriconazol

Har virkning på Candida spp. (dog i mindre grad over for C. glabrata og C. krusei), Aspergillus spp., Scedosporium apiospermum, Penicillium marneffei og visse Fusarium spp. 

Voriconazol er vist at være mere effektivt end amphotericin B ved pulmonal aspergillose, hvor det er førstevalg. Den kliniske effekt på de mere eksotiske svampe er på nuværende tidspunkt ikke velundersøgt. Stoffet er behæftet med en række bivirkninger og interaktioner, se tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).
Voriconazol metaboliseres med forskellig hastighed betinget af genetisk polymorfisme.  

Posaconazol

Har virkning på Candida spp. (dog i mindre grad over for C. glabrata og C. krusei), Aspergillus spp., dimorfe svampe som Coccidioides og Histoplasma, Trichosporon, Scedosporium apiospermum, visse mucormyceter og Fusarium spp. Posazonazol er velundersøgt og især effektivt som profylakse mod invasive aspergillus infektioner, samt nyligt sidestillet med voriconazol til behandling af invasiv aspergillose. 

Isavuconazol

Har virkning på Aspergillus spp,, visse mucormyceter, Candida spp. og in vitro virkning på flere dimorfe svampe. Der er indtil nu primært klinisk erfaring med behandling af aspergillus-infektion, hvor isavuconazol havde sammenlignelig effekt med voriconazol til behandling af invasiv aspergillose. Der er også vist klinisk effekt ved behandling af mucormycose. 

Isavuconazol er således ligestillet med voriconazol til behandling af invasiv aspergillose. Desuden har isavuconazol primær indikation til behandling af invasiv mucormycose.  

Effekten mod candida species må ud fra in vitro data forventes at være sammenlignelig med voriconazol. I lighed med de andre skimmelsvamp-aktive azoler er der betydelige interaktioner. 

 

Voriconazol, itraconazol samt posaconazol (især som oral suspension, mindre som tablet) har varierende biotilgængelighed på grund af varierende absorption. Serumniveau bør kontrolleres ved behandling af alvorlige infektioner (1925)

Anvendelsesområder

Se præparatbeskrivelserne samt tabel 2 og tabel 3 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner) samt tabel 1 i Svampeinfektioner i huden

 

Vedligeholdelsesdosis af voriconazol (1998)
Afviger fra godkendt dosering. 

Selvom standard vedligeholdelsesdosis anføres som 200 mg 2 gange daglig i produktresumeet, vil 30-40 % kun opnå sub-terapeutiske niveauer af voriconazol med denne dosis. Derfor er en oral vedligeholdelsesdosis ved legemsvægt ≥ 40 kg på 300-400 mg 2 gange daglig og tilsvarende ved legemsvægt < 40 kg på 150-200 mg 2 gange daglig i praksis oftest et bedre valg. 

Farmakodynamik

Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, da azoler bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af et cytokrom P450-afhængigt enzym, 14-steroldemethylase. Stofferne er overvejende fungistatiske, posaconazol og voriconazol dog fungicidt over for Aspergillus spp. Kun få C. albicans, C. parapsilosis og C. tropicalis-isolater er fluconazolresistente. Derimod er C. glabrata og C. krusei, der i Danmark udgør ca. 35 % af candidæmitilfældene, henholdsvis nedsat følsomme og resistente. Cryptococcus neoformans kan udvise heteroresistens, dvs., at der er følsomhed initialt, men nedsat følsomhed opstår under behandling. 

 

Erhvervet resistens mod et eller flere azoler ses hos omkring 5 % kliniske A. fumigatus isolater og er påvist hos såvel azol behandlede som azol naive patienter. Resistensundersøgelse bør derfor foretages. 

Krydsresistens mellem azoler er rapporteret, men er ikke universel, og resistensbestemmelse må derfor anbefales ved behandling af alvorlige infektioner, ved behandlingssvigt eller ved forudgående azolbehandling. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Isavuconazol Cresemba
Unimedic Pharma
hårde kapsler  100 mg 14 stk. (blister)   449,11 898,23
Isavuconazol Cresemba
Unimedic Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  200 mg 1 stk.   3.783,55 3.783,55
Isavuconazol Cresemba
Unimedic Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  200 mg 1 stk. (2care4)   5.999,10 5.999,10
Fluconazol Diflucan®
Pfizer
pulver til oral suspension  10 mg/ml 35 ml   4,13 82,57
Fluconazol Diflucan®
Pfizer
pulver til oral suspension  10 mg/ml 35 ml   3,83 76,51
Fluconazol Diflucan®
Pfizer
pulver til oral suspension  10 mg/ml 35 ml   4,05 80,94
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  50 mg 7 stk. (blister)   19,57 78,29
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  50 mg 28 stk. (blister)   6,32 25,29
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 1 stk. (blister)   68,90 91,87
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 2 stk. (blister)   58,48 77,97
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (blister)  
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (blister)   23,94 31,92
Fluconazol Fluconazol "Accord"
Accord
hårde kapsler  200 mg 28 stk. (blister)   6,32 6,32
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  50 mg 28 stk. (blister)   6,18 24,71
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  150 mg 1 stk (blister)  
Fluconazol Fluconazol "Aurobindo"
Orion Pharma
hårde kapsler  150 mg 6 stk. blister)  
Fluconazol Fluconazol "Bluefish"
Bluefish
hårde kapsler  150 mg 1 stk. (blister)   70,25 93,67
Fluconazol Fluconazol "Bluefish"
Bluefish
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (bllster)   10,73 14,30
Fluconazol Fluconazol "Bluefish"
Bluefish
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (blister)   9,65 12,87
Fluconazol Fluconazol "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning  2 mg/ml 10 x 50 ml   0,35 35,41
Fluconazol Fluconazol "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning  2 mg/ml 10 x 100 ml   0,39 39,07
Fluconazol Fluconazol "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning  2 mg/ml 10 x 200 ml   0,28 27,81
Fluconazol Fluconazol "HEXAL"
HEXAL
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   11,28 22,56
Fluconazol Fluconazol "HEXAL"
HEXAL
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (blister)   11,93 15,90
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 7 stk (blister)   21,48 85,91
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 28 stk. (blister)  
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   11,28 22,56
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 1 stk (blister)   70,25 93,67
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 2 stk. (blister)   59,15 78,87
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (blister)   10,89 14,52
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (blister)   10,37 13,82
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  200 mg 7 stk. (blister)   19,57 19,57
Fluconazol Fluconazol "KRKA"
KRKA
hårde kapsler  200 mg 28 stk. (blister)   3,13 3,13
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 1 stk. (blister)   53,40 71,20
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 2 stk. (blister)   41,80 55,73
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 4 stk. (blister)   10,46 13,95
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  150 mg 6 stk. (Blister)   9,73 12,97
Fluconazol Fluconazol "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  200 mg 30 stk. (blister)   3,16 3,16
Itraconazol Itraconazol "2care4"
Parallelimport
hårde kapsler  100 mg 14 stk. (blister)   18,25 36,50
Itraconazol Itraconazol "2care4"
Parallelimport
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   15,18 30,36
Itraconazol Itraconazol "Paranova"
Parallelimport
Udgået 10.07.2023
hårde kapsler  100 mg 28 stk. (blister)  
Itraconazol Niddazol
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 4 stk. (blister)   37,59 75,18
Itraconazol Niddazol
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 15 stk. (blister)   18,03 36,07
Itraconazol Niddazol
STADA Nordic
hårde kapsler  100 mg 30 stk. (blister)  
Posaconazol Noxafil®
MSD
enterotabletter  100 mg 96 stk. (blister)   267,48 802,45
Posaconazol Noxafil®
MSD
oral suspension  40 mg/ml 105 ml   46,00 345,03
Posaconazol Noxafil®
MSD
konc. til infusionsvæske, opl.  18 mg/ml 300 mg   11,99 3.595,50
Posaconazol Posaconazole "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  100 mg 24 stk. (blister)   252,13 756,38
Posaconazol Posaconazole "Sandoz"
Sandoz
enterotabletter  100 mg 96 stk. (blister)   251,60 754,80
Posaconazol Posaconazole "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  100 mg 24 stk. (unit-dose)   249,90 749,71
Posaconazol Posaconazole "Stada"
STADA Nordic
enterotabletter  100 mg 96 stk. (unit-dose)   233,80 701,40
Posaconazol Posaconazole "Stada"
STADA Nordic
oral suspension  40 mg/ml 105 ml   38,52 288,89
Posaconazol Posaconazole AHCL
Accord
oral suspension  40 mg/ml 105 ml   38,54 289,09
Itraconazol Sporanox®
Janssen
kapsler  100 mg 28 stk. (blister)   15,17 30,34
Voriconazol Vfend®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  50 mg 30 stk. (blister)  
Voriconazol Vfend®
Pfizer
pulver til oral suspension  40 mg/ml 70 ml   138,71 1.387,14
Voriconazol Vfend®
Pfizer
pulver til infusionsvæske, opl.  200 mg 1 stk.   1.767,80 3.535,60
Voriconazol Vfend®
Pfizer
pulver til infusionsvæske, opl.  200 mg 1 stk. (2care4)  
Voriconazol Vfend®
Pfizer
pulver til infusionsvæske, opl.  200 mg 1 stk. (Paranova)   281,15 562,30
Voriconazol Vfend®
Pfizer
pulver til infusionsvæske, opl.  200 mg 1 stk. (Medartuum)   951,35 1.902,70
Voriconazol Voriconazole "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  50 mg 30 stk. (blister)   153,20 1.225,57
Voriconazol Voriconazole "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk. (blister) (2care4)  
Voriconazol Voriconazole "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk. (blister)   89,56 179,12
Voriconazol Voriconazole "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  50 mg 30 stk. (blister)   153,68 1.229,43
Voriconazol Voriconazole "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  200 mg 30 stk. (blister)   73,99 147,97

Referencer

5110. Vena A, Muñoz P, Mateos M et al. Therapeutic Drug Monitoring of Antifungal Drugs: Another Tool to Improve Patient Outcome?. Infect Dis Ther. 2020; 9:137-49, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32026399/ (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 

5109. Ashbee HR, Barnes RA, Johnson EM et al. Therapeutic drug monitoring (TDM) of antifungal agents: guidelines from the British Society for Medical Mycology. J Antimicrob Chemother. 2014; 69:1162-76, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24379304/ (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 

1925. Howard SJ, Felton TW, Gomez-Lopez A et al. Posaconazole: the case for therapeutic drug monitoring. Ther Drug Monit. 2012; 34:72-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22215487 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

1998. Pascual A, Csajka C, Buclin T et al. Challenging recommended oral and intravenous voriconazole doses for improved efficacy and safety: population pharmacokinetics-based analysis of adult patients with invasive fungal infections. Clin Infect Dis. 2012; 55(3):381-90, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22610925 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1070. Trifilio S, Ortiz R, Pennick G et al. Voriconazole therapeutic drug monitoring in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Bone Marrow Transplant. 2005; 35(5):509-13, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15654347/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...