Acetylsalicylsyre (ASA) som trombocythæmmende middel

B01AC

Revideret: 11.09.2020

Anvendelsesområder

  • Akut myokardieinfarkt.
  • Iskæmisk hjertesygdom, inklusiv høj risiko herfor.
  • Tromboemboliske cerebrovaskulære lidelser.
  • Perifer arteriel tromboembolisk sygdom.
  • Ved mekaniske hjerteklapper anbefales til visse patienter, at AK-behandlingen suppleres med ASA.
  • Forebyggelse af abort hos visse typer af gravide kvinder (bl.a. ved antifosfolipid-antistof-syndrom).

Behandlingsvejledning

En dosis af ASA på 1 mg/kg er normalt tilstrækkeligt til fuldstændig hæmning af trombocytternes produktion af tromboxan A2 (TXA2) ved dagligt indtag over flere dage. Ved akut arteriel tromboembolisk sygdom skal behandlingen indledes med en støddosis (typisk 300 mg) for at opnå en maksimal trombocythæmmende effekt efter en enkelt indgift, og første dosis bør tygges eller gives som brusetablet for hurtigt at opnå terapeutisk plasmakoncentration.
Som tromboseprofylakse gives ASA i laveste effektive dosis, da risikoen for gastro-intestinale bivirkninger er dosisafhængig. 

Præparatvalg

Til tromboseprofylakse med ASA anbefales en vedligeholdelsesdosis på 75 mg daglig. Behandlingen medfører 2-3 gange stigning i risikoen for øvre gastro-intestinal blødning (ØGIB) (1719) (2872). Risikoen stiger yderligere ved højere doser af ASA. Risikoen nedsættes ikke ved anvendelse af entero-coatede eller bufrede præparater. Til patienter, som har haft spontan eller NSAID-induceret øvre gastrointestinal blødning (ØGIB), anbefales det, at der ved ordination af ASA samtidigt gives en syrepumpehæmmer.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

ASA er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion pga. øget risiko for bivirkninger. 

Forsigtighedsregler

ASA kan øge risikoen for blødningskomplikationer ved kirurgiske indgreb. Hos patienter med normalt trombocyttal og uden tegn på trombocytopati anses 3 dages præoperativ pause med ASA for tilstrækkeligt til at opnå acceptabel trombocytfunktion. Pausering af ASA afhænger af patientens tromboemboliske risiko i forhold til blødningsrisikoen ved det specifikke indgreb (2774)

Interaktioner

Samtidig behandling med ASA og andre lægemidler med trombocythæmmende (herunder NSAID) eller antikoagulerende virkning øger risikoen for blødninger. Risikoen for gastro-intestinal blødning øges ved samtidig behandling med prednisolon.  

Farmakodynamik

Acetylsalicylsyre medfører irreversibel hæmning af TXA2-dannelsen i trombocytterne, og virkningen holder sig derfor resten af de eksponerede trombocytters levetid (7-9 dage). ASA hæmmer også endotelcellernes produktion af den vigtige naturlige trombocytfunktionshæmmer prostacyclin, men produktionen af denne genoptages, så snart ASA er elimineret (plasmahalveringstid ca. 20 min.). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Acetylsalicylsyre Acetylsalicylsyre "Teva"
TEVA
tabletter  75 mg 100 stk.   0,29 0,29
Acetylsalicylsyre Acetylsalicylsyre "Teva"
TEVA
tabletter  75 mg 500 stk.   0,13 0,13
Acetylsalicylsyre Acetylsalicylsyre "Teva"
TEVA
tabletter  150 mg 100 stk.   1,03 1,03
Acetylsalicylsyre Hjercatyl
Orifarm Generics
tabletter  75 mg 100 stk.   0,32 0,32
Acetylsalicylsyre Hjerdyl®
Sandoz
tabletter  75 mg 110 stk.   0,29 0,29
Acetylsalicylsyre Hjerdyl®
Sandoz
tabletter  75 mg 200 stk.   0,55 0,55
Acetylsalicylsyre Hjertealbyl®
TEVA
enterotabletter  75 mg 100 stk. (blister)   0,77 0,77
Acetylsalicylsyre Hjertealbyl®
TEVA
enterotabletter  75 mg 100 stk. (blister)   0,79 0,79
Acetylsalicylsyre Hjertemagnyl®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  75 mg 100 stk   0,76 0,76
Acetylsalicylsyre Hjertemagnyl®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  150 mg 66 stk.   0,51 0,51
Acetylsalicylsyre Hjertemagnyl®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  150 mg 100 stk   1,03 1,03

Referencer

2774. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjer 2016. 2016; 3. udgave, https://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2872. Hsu PI, Tsai TJ. Epidemiology of Upper Gastrointestinal Damage Associated with Low-Dose Aspirin. Curr Pharm Des. 2015; 21:5049-55, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26369688 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

1719. Charlot M, Grove EL, Hansen PR et al. Proton pump inhibitor use and risk of adverse cardiovascular events in aspirin treated patients with first time myocardial infarction: nationwide propensity score matched study. BMJ. 2011; 342, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21562004/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...