Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis

D05B, L01BA, L04AA, L04AB, L04AC, L04AD, L04AX

Revideret: 12.03.2018

Methotrexat anvendes ved svære og udbredte former for psoriasis og vil ofte være førstevalgspræparat ved samtidig psoriasisartritis. Doseringen ved psoriasis er individuel, ofte 10-20 mg 1 gang ugentlig. 

 

Ciclosporin hæmmer specifikt det cellemedierede immunsystem gennem en suppression af T-lymfocytmedierede immunreaktioner. Ciclosporin kan anvendes ved udbredt og i øvrigt terapiresistent psoriasis vulgaris. På grund af irreversibel nefropati vil behandlingen ofte kun blive givet i 1-2 år. Sædvanlig dosis er 2,5-5,0 mg/kg dgl. 

 

Der er indikation for biologisk behandling (adalimumab, etanercept, infliximab, ixekizumab, secukinumab, ustekinumab) eller apremilast hos patienter med moderat til svær, kronisk psoriasis, hvis patienten ikke responderer på, har kontraindikationer over for eller er intolerant (uacceptable virkninger) over for methotrexat og lysbehandling i form af smalspektret UVB eller PUVA. Hvis der er kontraindikationer for methotrexat, bør patienten, før biologisk behandling påbegyndes, ligeledes have manglende respons, have kontraindikationer over for eller være intolerant over for ciclosporin- eller acitretinbehandling. 

 

Ustekinumab er et antistof mod cytokinerne IL-12 og IL-23, guselkumab mod cytokin IL-23 og secukinumab, ixekizumab og brodalumab er antistoffer mod cytokinet IL-17, som forhindrer aktivering af cytokinkaskader, der er relevante for patogenesen ved psoriasis og psoriasisartritis. 

 

Adalimumab, etanercept, infliximab og golimumab hæmmer den biologiske aktivitet af TNF, som er opreguleret ved psoriasis og psoriasisartritis. Golimumab er kun registreret til behandling af psoriasisartritis. 

Apremilast hæmmer en fosfodiesterase og dermed inflammatoriske mediatorer, der er opreguleret ved psoriasis og psoriasisartritis. 

 

Psoriasisartritis, som ikke kan kontrolleres med NSAID og methotrexat, kan behandles med adalimumab, apremilast, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, leflunomid, ustekinumab eller secukinumab. 

Anvendelsesområder

Svære tilfælde af psoriasis og psoriasisartritis. Bør kun anvendes af speciallæger med indgående kendskab til præparaterne. 

Præparatvalg

  • Behandling indledes sædvanligvis med methotrexat, smalspektret UVB, PUVA, ciclosporin eller acitretin.
  • Behandling med biologisk middel ved psoriasis bør som hovedregel forbeholdes patienter, der ikke tåler eller ikke responderer på førnævnte behandling.
  • Infliximab har hurtigst indsættende virkning og anvendes, hvis hurtig sygdomslindring er indiceret.
  • Hos patienter med stabil plaque-psoriasis kan man også vælge at starte med enten adalimumab, apremilast, etanercept, secukinumab, ustekinumab eller ixekizumab.
  • Brodalumab og guselkumab kan foreløbig kun anvendes til patienter, der ikke responderer på anden biologisk behandling, og da kun efter særlig tilladelse.
  • Dimethylfumarat har via en anti-inflammatorisk og immunmodulerende virkning effekt ved psoriasis. Dimethylfumarat kan overvejes hos patienter, som skal i systemisk behandling, og hvor methotrexat behandling enten ikke tolereres eller anses at være uhensigtsmæssig

 

På området findes desuden en Behandlingsvejledning fra RADS. Se endvidere Medicinrådet, der fra 1. januar 2017 har overtaget RADS' opgaver.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstof  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

leverfunktion  

Adalimumab 

Nej 

Nej 

Apremilast 

Nej 

Nej 

Ciclosporin 

Ja 

Nej 

Etanercept 

Nej 

Nej 

Golimumab 

Nej 

Nej 

Infliximab 

Nej 

Nej 

Ixekizumab 

Nej 

Nej  

Leflunomid 

Ja*  

Ja 

Methotrexat 

Ja 

(GFR < 20 ml/min.) 

Ja 

Secukinumab 

Nej 

Nej 

Acitretin (retinoid) 

Ja 

Ja 

Brodalumab 

Nej 

Nej 

Guselkumab 

Nej 

Nej 

Dimethylfumarat 

Ja 

Ja 

* både ved moderat og stærkt nedsat nyrefunktion. 

 

For yderligere information om kontraindikationer, se de enkelte præparatbeskrivelser. 

Graviditet

Behandling af psoriasis under graviditet bør begrænses mest mulig grundet manglende erfaring. Man kan ved let til moderat psoriasis behandle kortvarigt med et lokalmiddel. Ved svær psoriasis kan man anvende UVB, og er der tale om invaliderende psoriasis, hvor systemisk behandling er indiceret, bør man foretrække ciclosporin (3428)

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   390,94
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg 1 stk.   392,87
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   390,94
Leflunomid Arava®
sanofi
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   43,45
Leflunomid Arava®
sanofi
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk.   23,28
Leflunomid Arava®
sanofi
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk.   21,73
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   324,84
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   325,47
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   324,84
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl.  200 mg 2 stk.  i fyldt sprøjte 347,08
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg 2 stk.   347,08
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
inj.væske, opl. i kassette. t. dos.disp.  200 mg/ml 2 stk.   347,08
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  10 mg 60 stk. (blister)   112,77
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  10 mg 60 stk. (blister)   112,77
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  25 mg 50 stk. (blister)   109,63
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   103,11
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  100 mg 50 stk. (blister)   96,11
Secukinumab Cosentyx
Novartis
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 2 stk.   357,78
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 0,5 ml   57,36
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 0,75 ml   41,86
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1 ml   34,95
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1 stk. (0,375 ml)   72,87
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1,25 ml   28,64
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1,5 ml   24,43
Methotrexat Emthexate
TEVA
tabletter  2,5 mg 100 stk.   0,61
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Orifarm)   363,52
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Abacus)   364,43
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   377,46
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 spr. a 25 mg (Abacus)   428,08
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 spr. a 25 mg   378,08
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Abacus)   319,31
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Orifarm)   338,81
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   377,46
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mg 4 htgl. x 10 mg  (til pædiatrisk brug) 380,01
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk.   378,08
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl.  40 mg/0.8 ml 2 x 0,8 ml  
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk.   390,94
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  80 mg/0,8 ml 1 stk.   390,94
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk.   390,94
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/0.2 ml 2 stk.   391,59
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   351,91
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   351,91
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   265,92
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   265,92
Infliximab Inflectra
Hospira Nordic
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   187,81
Brodalumab Kyntheum®
LEO
injektionsvæske, opl. i sprøjte  210 mg 2 stk.  
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   45,08
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  15 mg 30 stk.   25,27
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk.   23,86
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk   22,54
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,15 ml  (7,5 mg) 67,85
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,25 ml  (12,5 mg) 45,59
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,15 ml  (7,5 mg) 72,87
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,2 ml  (10 mg) 58,73
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,3 ml  (15 mg) 42,76
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,4 ml  (20 mg) 34,95
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,5 ml  (25 mg) 28,64
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,45 ml  (22,5 mg) 29,77
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,4 ml  (20 mg) 33,07
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,3 ml  (15 mg) 39,35
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,5 ml  (25 mg) 27,13
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,35 ml  (17,5 mg) 36,36
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,25 ml  (12,5 mg) 48,60
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,35 ml  (17,5 mg) 34,21
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 0,2 ml  (10 mg) 54,95
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,6 ml  (30 mg) 24,43
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 0,45 ml  (22,5 mg) 31,44
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg 1 stk.   72,87
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg 4 stk.   68,35
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 1 stk.   58,73
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 4 stk.   55,33
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg 1 stk.   48,60
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg 4 stk.   45,89
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 1 stk.   41,86
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 4 stk.   39,60
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 1 stk.   36,36
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 4 stk.   34,42
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 1 stk.   34,95
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 4 stk.   33,25
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 1 stk.   31,44
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 4 stk.   29,94
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 6 stk.   29,77
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 1 stk.   28,64
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 4 stk.   27,28
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  30 mg 1 stk.   24,43
Methotrexat Methotrexat "2care4"
Parallelimport
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   3,09
Methotrexat Methotrexat "Orifarm"
Parallelimport
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,63
Methotrexat Methotrexat "Sandoz"
Sandoz
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,63
Methotrexat Methotrexate "Orion"
Orion Pharma
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg/ml 0,3 ml  
Methotrexat Methotrexate "Orion"
Orion Pharma
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg/ml 0,4 ml  
Methotrexat Methotrexate "Orion"
Orion Pharma
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg/ml 0,6 ml  
Methotrexat Methotrexate "Orion"
Orion Pharma
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg/ml 0,8 ml  
Methotrexat Methotrexate "Orion"
Orion Pharma
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg/ml 1 ml   22,95
Apremilast Otezla®
Celgene Nordic
filmovertrukne tabletter  10+20+30 mg 4 + 4 + 19 stk. (blister)   320,02
Apremilast Otezla®
Celgene Nordic
filmovertrukne tabletter  30 mg 56 stk. (blister)   271,92
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl.   197,97
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl. (2care4)  
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl. (Abacus)   211,97
Infliximab Remsima
Orion Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   124,71
Infliximab Remsima
Orion Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk. (2care4)  
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  25 mg 50 stk.   123,66
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  25 mg 50 stk. (blister)   119,60
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  50 mg 50 stk.   116,30
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   114,10
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  100 mg 50 stk.   108,40
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  100 mg 50 stk. (blister)   106,75
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
oral opløsning  100 mg/ml 50 ml   105,36
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
oral opløsning  100 mg/ml 50 ml   104,35
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk.   379,66
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk. (Orifarm)   222,65
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk.   222,19
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 1 stk.   379,66
Dimethylfumarat Skilarence
Almirall
enterotabletter  30 mg 42 stk. (blister)  
Dimethylfumarat Skilarence
Almirall
enterotabletter  120 mg 90 stk. (blister)  
Dimethylfumarat Skilarence
Almirall
enterotabletter  120 mg 180 stk. (blister)  
Ustekinumab Stelara®
Janssen
injektionsvæske, opl.  45 mg/0,5 ml 1 stk   388,11
Ustekinumab Stelara®
Janssen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  45 mg 1 stk. (0,5 ml)   388,11
Ustekinumab Stelara®
Janssen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  90 mg 1 eng. spr. a 1 ml   194,05
Ixekizumab Taltz
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen  80 mg 1 stk.   401,59
Ixekizumab Taltz
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i sprøjte  80 mg 1 stk.   401,59
Guselkumab Tremfya
Janssen
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk.   418,70
Guselkumab Tremfya
Janssen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg 1 stk.   418,67

Referencer

1787. Dubertret L. Retinoid, methotrexate and cyclosporine. Curr Probl Dermatol. 2009; 38:79-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19710551 (Lokaliseret 13. maj 2016)
 
1788. Langley RG. Effective and sustained biologic treatment of psoriasis: what can we learn from new clinical data. J Eur Acad Dernatol Venereol. 2012; 26 Suppl 2:21-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22356632 (Lokaliseret 13. maj 2016)
 

3428. Lam J, Polifka JE, Dohil MA. Safety of dermatologic drugs used in pregnant patients with psoriasis and other inflammatory skin diseases. J Am Acad Dermatol. 2008; 59(2):295-315, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410980 (Lokaliseret 12. marts 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...